Comfort 302 Top

Comfort 302 Top er et energieffektivt ventilationsaggregat med varmegenvinding for boliger og mindre erhvervsbygninger med et ventilationsbehov på op til 345 m3/h. 

Det er et gennemtestet aggregat, der er produceret i mere end 40 år med løbende optimeringer, hvor der er lagt vægt på lavt energiforbrug, nem brugerbetjening og vedligeholdelse. 

Comfort 302 Top er et aggregat med kompakte indbygningsmål, der betyder, at det kan indbygges i et 60 cm bredt skab.

Comfort 302 Top leveres afprøvet og klar til drift. Installation og igangsætning skal foretages af en autoriseret el-installatør.

Dimensioner (BxDxH) 562 × 575 × 1120 mm
Vægt 41 kg
Pladetype kabinet Aluzink stålplade, pulverlakeret hvid RAL9016
Varmevekslertype Modstrømsveksler i Polyethylenterephthalat med aluminiumskasse
Ventilatortype EC, omdrejningskonstante
Filterklasse Standard ISO Coarse >90% (G4)
Kanaltilslutninger Ø 160 mm
Kondensafløb PVC, Ø 20 ×1,5 mm
Forsyningsspænding 230 V (±10 %), 50/60 HZ
Max optagen effekt 177 W /0,77 A / Polar 777 W / 2,95 A
Tæthedsklasse IP31
Standby effektforbrug 3,4 W
Omgivelsestemperatur -20/+40 °C
Lækage klassifikation A1 (*1)
Varmetab 0,84W/m2.K (*2)
Varmetabsklassifikation T2

Ecodesign/ERP data

Ventilatordata
Motordata (optimalt driftspunkt)

*1 Testet i henhold til EN13141-7
*2 Testet i henhold til EN1886

El-forvarmeflade til indbygning

Anlægget er forberedt til montage af en integreret forvarmeflade. Forvarmefladen regulerer efter afkasttemperaturen i varmeveksleren, hvilket giver en præcis regulering efter behov og sparer dermed energi.

EM-box

Med en EM-box er det muligt at varmegenvinde på udsugningsluften fra emhætten, og dermed øge temperaturvirkningsgraden i de perioder, hvor der laves mad. EM-boxen er forsynet med et stålfilter, der effektivt renser emhætteluften for fedtpartikler og beskytter dermed aggregatet.

 

Brandautomatik box

Der kan tilkøbes en “Brandautomatik box”, hvor man får følgende tilslutningsmuligheder: Tilslutning af 1-2 brandspjæld, ekstern brandtermostat, brugervalg 1 (emhætte) samt Modbus kommunikation til f.eks. CTS-anlæg. Boksen tilsluttes med tilhørende 1 m kabel med RJ45 stik.

Brugervalg/Emhætteløsning

Det er muligt, at aktivere brugervalg (Trin 4) via en potentialfri kontakt. 
Sættet består af en ledning med RJ12 fordelerstik. Et til betjeningspanel, og et til den 10 m ledning, der f.eks.kan tilsluttes en emhætte.

Brugervalg/Emhætte-spjældløsning

Det er muligt, at aktivere brugervalg (Trin 4) via en potentialfri kontakt. 
Sættet består af en ledning med RJ11 fordelerstik. En boks hvortil emhætten og et spjæld tilsluttes, samt tilslutning af 230V.

Forlængerkabel HMI-betjeningspanel

HMI betjeningspanelet er tilsluttet en kort ledning, så det kan monteres i umiddelbar nærhed af aggregatet. Er aggregatet placeret et sted, hvor man umiddelbart ikke kan se betjeningspanelet f.eks. i et skab eller uudnyttet loft, kan man bestille et 15 m forlængerkabel med stik. Det er vigtigt, at betjeningspanelet er placeret så brugeren kan se evt. alarmer som f.eks. når der skal skiftes filtre.

Funktionskabel

Nilan tilbyder et 10 m funktionskabel, hvor følgende eksterne funktioner kan tilsluttes anlægget via et RJ45 stik: Brugervalg 1 (emhætte), Modbus kommunikation og brandtermostat eller ekstern brandautomatik.

Vægophængsbeslag

For at lette montagen af toptilslutninger, tilbyder Nilan et vægophængsbeslag med vibrationsdæmpere.

Varmekabel

Til frostsikring af kondensvandsafløbet kan der bestilles et 3 eller 5 m langt selvregulerende varmekabel.

CO2 føler - CTS602 styring

Med en CO2-føler monteret kan ventilationshastigheden forprogrammeres med CTS602 til at køre højere ventilationstrin ved et højt CO2-niveau i fraluften. CO2-niveau er programmerbart. CO2-føleren kan ikke eftermonteres og skal bestilles sammen med aggregatet.

Emhætte filterboks

Er der behov for ekstra filtrering af udsugningsluften tilbyder Nilan en Emhætte filterboks. Det kan være at der ønskes en ekstra beskyttelse af ventilationsaggregatet, hvis der tilsluttes en emhætte, der måske ikke har så gode filtre. Det kunne også være udsug fra et kollegieværelse, hvor der normalt ikke er en emhætte installeret.

Optionsprint

Med et optionsprint udvides funktionerne i CTS 602-styringen. 

El-forvarmeflade til frostsikring

I perioder med frost vil der kunne dannes is i modstrømsveksleren. Aggregatet har en automatisk afrimningsfunktion, der tør veksleren op, men denne funktion koster energi.

Med en el-forvarmeflade undgås tilisning af modstrømsveksleren og der opnås dermed en kontinuerlig varmegenvinding, og dermed en reel energibesparelse.

Vand-eftervarmeflade inkl. regulering (kanalmonteres)

Med en vand-eftervarmeflade kan tilluftstemperaturen hæves til det ønskede niveau. Vand-eftervarmefladen er til kanalmontage og skal tilsluttes den primære varmeforsyning. Leveres sammen med en to-vejs-reguleringsventil, temperaturføler og frosttermostat (anbefales ikke til GEO / AIR).

El-eftervarmeflade inkl. regulering

Med en el-eftervarmeflade kan tilluftstemperaturen hæves til det ønskede niveau.
El-eftervarmefladen bliver leveret til montage i tilluftskanalen, og er monteret med nødvendige følere.

 

DTBU-spjæld

Er der ikke plads til at montere en EM-box i installationen, kan Nilan tilbyde et DTBU-spjæld, der monteres mellem køkken og bad. Det giver den samme funktion som EM-boxen, men der skal så trækkes længere ledninger.

Pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7)

Hvis nogen i boligen lider af pollenallergi og ønsker ekstra filtrering af udeluften, er det muligt at bestille et Pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7) som tilbehør, til erstatning for det pladefilter ISO Coarse >90% (G4), der er placeret i udelufttilførslen.

Vandlås

For at undgå at der suges ”falsk” luft ind i aggregatet via kondensvandsafløbet, skal der etableres en vandlås. Når der er vand i kondensvandsafløbet fungerer vandlåsen udmærket, men i sommerhalvåret, hvor der ikke sker en kondensering af fraluften, vil vandlåsen tørre ud og ikke længere forhindre ”falsk” luft. En Nilan vandlås med bold, sikrer mod ”falsk” luft hele året.

 

Vibrationsdæmpere

Vibrationsdæmpere sikrer imod overførsel af støj fra aggregatet til bygningsdele.

 

Lyddæmpende flexslange

For nem montage og samtidig god lyddæmpning mellem aggregat og rørføring (faste rør eller NilAir luftfordelingssystem) samt mellem aggregat og taghætter.

SEC* gennemsnitligt klima - 40,4 kWh/(m2.a)
SEC koldt klima - 78,9 kWh/(m2.a)
SEC varmt klima - 15,8 kWh/(m2.a)
SEC-klasse A
Type Tovejsventilationsaggregat til bolig
Type drev Trinløs regulering
Type varmegenvindingssystem Rekuperatur (modstrømsveksler)
Temperaturvirkningsgrad 88,4 %
Maksimal volumenstrøm 345 m3/h (100 Pa)
Tilført elektrisk effekt til ventilatorer
og styring ved maksimal volumenstrøm
144 W
Lydeffektniveau (LWA) 47 dB(A)
Referencevolumenstrøm 0,067 m3/s (241 m3/h)
Referencetrykforskel 50 Pa
SEL 0,22 W/(m3/h)
Centralt behovsstyret regulering 0,85
Maksimal intern lækage 0,53 %
Maksimal ekstern lækage 0,87 %
Filteralarmsignal Ved behov for udskiftning af filter vises en alarm på betjeningspanelet.
NB! Det er vigtigt med regelmæssig filterskift af hensyn til aggregatets præstationer og energieffektivitet.
Anvisning vedr. demontage www.nilan.dk

* Specifikt energiforbrug

 

AEC - årligt elforbrug 244 kWh/år (100 m2)
AHS** gennemsnitligt klima 4586 kWh (100 m2)
AHS koldt klima 8972 kWh (100 m2)
AHS varmt klima 2074 kWh (100 m2)

** Årlig varmebesparelse, primær energi

Kapacitet

Kapacitet af standardaggregat som funktion af qv og Pt, ext.
SEL-værdier er for standardaggregat med standardfiltre ISO Coarse >90% (G4) og uden eftervarmeflade. 
SEL-værdier indeholder aggregatets elforbrug ekskl. styring. 

Konverteringsfaktor: J/m3 : 3600 = W/m3/h

OBS! SEL-værdierne er målt og angivet som en samlet værdi for begge ventilatorer.

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad for aggregat med modstrømvarmeveksler i henhold til EN 13141-7 (tør).

Lyddata

Lyddata er for qV = 126 m3/h og Pt, ext = 100 Pa iht. EN3744 for overflade og EN 5136 for kanaler.

Lydeffektniveauet LWA falder med faldende luftmængde og faldende modtryk.

Lydtryksniveauet LpA i 1 m fra aggregatet, halvkugle.

 

Alle mål er i mm.

Tilslutninger
1:  Udeluft
2:  Tilluft
3:  Fraluft
4:  Afkastluft
5: Kondensafløb

CTS150 styring

CTS150 styringen er en enkel styring til 302 Top aggregatet, hvor brugeren har begrænset adgang til indstillingerne.

Det er muligt for brugeren at skrue op og ned for aggregatet, samt indstille fugt lav for boligen.

Derudover er der indikation af om aggregatet kører og en alarm indikation.

Indstilling og indregulering af aggregatet foregår ved tilslutning af en PC via et USB-stik. Der skal installeres et program, der kan downloades på NilanNet. Ud over at kunne indstille aggregatet, kan aktuelle driftsinformationer aflæses.

CTS602 styring

Betjeningen af Comfort 302 Top sker med det tilhørende CTS 602 HMI touch panel, der tilbyder en lang række funktioner, f.eks. menustyret betjening, ugeprogram, tidsstyret filtervagt, justering af ventilatorhastighed, bypass om sommeren, styring af eftervarmeflade, fejlmeddelelser m.m.

CTS 602 leveres fabriksindstillet med en grundindstilling, der kan tilpasses de driftsmæssige ønsker og krav, for at opnå en optimal drift og udnyttelse af aggregatet.

Der er mulighed for at vælge mellem 2 forsidebilleder til hovedskærmen. 

Vejledning i betjening af CTS 602 fremgår af en separat brugervejledning, som leveres med aggregatet.

Automatik
T2/T7: Tilluftsføler
T9: Eftervarmeflade (frostsikring)
T3: Fraluftsføler
T4: Afkast- og afrimningsføler
T8: Udeluftsføler

Tilslutninger
1: Udeluft
2: Tilluft
3: Fraluft
4: Afkastluft
5: Kondensafløb
6: El-tilslutning

Funktionsoversigt CTS 150 styring

Funktionsoversigt  

 +Standard 

-Tilbehør

Filtervagt Tidsstyret filteralarm (fabriksindstillet til 90 dage). Indstillelig til 1 - 360 dage.  +
100 % bypass Luften ledes uden om varmeveksleren, hvis der ikke er behov for varmegenvinding.  +
Fugtstyring Giver mulighed for højere eller lavere ventilationstrin ved høj/lav luftfugtighed.  +
Sommer/vinter drift Mulighed for at indstille sommer og vinter drift. +
Vinter lav Lavt ventilationstrin ved lav udetemperatur.  +
Afrimning Temperaturbaseret automatisk funktion for afrimning af veksler.  
Temperaturstyring Styrende temperaturføler for aggregatet er T3 fraluft.  +
Luftmængde Mulighed for indstilling af fire ventilationstrin. Tilluft og fraluft indstilles individuelt.
Trin 1 < 25% - Trin 2 < 45% - Trin 3 < 70% - Trin 4 < 100%
 +
Brugervalg Muligt at aktivere brugervalg (Trin 4) via en potentialfri kontakt.  -


 

Funktionsoversigt CTS 602 styring

Funktionsoversigt  

 +Standard

-Tilbehør

3 niveauer Styringen er opdelt i 3 niveauer: Bruger/Service/Fabrik med forskellige muligheder på de enkelte niveauer.  +
Ugeplan Aggregatet er udstyret med 3 ugeprogrammer (fra fabrikken indstillet til off).
• Program 1: til den udearbejdende familie
• Program 2: til den hjemmegående familie
• Program 3: til erhverv
Herudover er der mulighed for at programmere sit eget ugeprogram.
 +
Brugervalg 1 & 2 Giver mulighed for at overstyre driftstilstanden i hovedmenuen via eksternt potentialfri kontakt eller PIR-sensor.  +
Alarmer Alarmlog med seneste 16 alarmer.  +
Datalog Mulighed for datalogning med kapacitet på 46.000 logninger
• Kan indstilles mellem 1 og 120 minutter
• Hvis "OFF" vælges logges kun events og alarmer
+
Filtervagt Tidsstyret filteralarm (fabriksindstillet til 90 dage). Indstillelig til 30/90/180/360 dage.  +

Bypass    

Luften ledes forbi varmeveksleren, hvis der ikke er behov for varmegenvinding  +
Luftkvalitet Giver mulighed for at vælge fugtføler og/eller CO2-føler til og fra.  +/-
Fugtstyring Giver mulighed for højere eller lavere ventilationstrin ved høj/lav luftfugtighed.  +
CO2 styring Giver mulighed for højere eller lavere ventilationstrin ved højt CO2-niveau.  -
Sommer/vinter drift Mulighed for indstilling af sommer og vinter drift +
Vinter lav Giver mulighed for at vælge lavt ventilationstrin ved lav udetemperatur.  +
Afrimning Temperaturbaseret automatisk funktion for afrimning af veksler.  +
Frostsikring I tilfælde af svigtende varmesystem slukkes aggregatet for at undgå yderligere nedkøling med risiko for frostsprængning af varmefladen.  +
Temperaturstyring Giver mulighed for at vælge den styrende temperaturføler for aggregatet.
• T3 UDSUG (fraluft)
 +
Rum lav Stopper aggregatet ved lav rumtemperatur. Hermed undgås nedkøling af boligen, hvis centralvarme-systemet svigter. Standard sat til OFF. Indstillelig mellem1 - 20 °C og kan styres af:
• T3 UDSUG (fraluft)
 
Luftmængde Trinløs indstilling af fire ventilationstrin. Tilluft og fraluft kan indstilles individuelt.
Trin 1 < 25%  -  Trin 2 < 45%  -  Trin 3 < 70%  -  Trin 4 < 100%
 +
Ekstern brandautomatik Mulighed for tilslutning til ekstern brandautomatik.  +
Integreret brandautomatik Mulighed for integreret brandautomatik. Styring af aggregat, brand- og røgspjæld samt brandtermostat.
Til brug for decentral boligventilation i lejligheder.
-
Fælles alarm Udgang for fælles alarm.  +
Konstanttrykregulering Mulig på både fralufts- og tilluftssiden.  -
Køling Via bypass (kan kun køle med udetemperatur) eller kølegenvinding (kan kun køle med indetemperatur)

Mulighed for at vælge om aggregatet skal køre et højere eller højeste ventilationstrin under køling.

Via ugeplan mulighed for opsætning af natkøling.

 +
Indblæsningsstyring Mulighed for at indstille regulatoren for styringen af indblæsningstemperaturen/tilluft (kun tilgængelig, hvis styringen er sat op til eftervarmeflade).  +
Ekstern vandvarmeflade • Temperaturføler T7 er tilluftsføler
• Integreret frostsikring af ekstern vandvarmeflade
• Styring af motorventil og cirkulationspumpe
 +
Ekstern elvarmeflade • Temperaturføler T7 er tilluftsføler
• Overophedningssikring
 -
Forsinket opstart Mulighed for forsinket opstart af ventilatorer, når der er lukkespjæld monteret.  +
Nulstil Giver mulighed for at vende tilbage til fabriksindstillingerne.  +
Manuel test Giver mulighed for manuel test af aggregatets funktioner.  +
Sprog Indstilling af sprog (dansk/finsk/norsk/svensk/tysk/engelsk/fransk/polsk).  +

 

Om Nilan

Boligløsninger

Erhvervsløsninger

 

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Messer


Helsinki, Finland
7. - 9. Oktober 2020

Odense Congress Center
21. - 23. april 2021
Nilan A/S · Nilanvej 2 · 8722 Hedensted · Telefon 76752500 · nilan@nilan.dk
Disclaimer
Privatlivs- og cookiepolitik