Comfort 252 Top

Comfort 252 Top er et energieffektivt ventilationsaggregat med varmegenvinding for boliger og mindre erhvervsbygninger med et ventilationsbehov på op til 253 m3/h.

Det er et gennemtestet aggregat, der er produceret i mere end 40 år med løbende optimeringer, hvor der er lagt vægt på lavt energiforbrug, nem brugerbetjening og vedligeholdelse.

Comfort 252 Top er et aggregat med kompakte indbygningsmål, der betyder, at det kan indbygges i et 60 cm bredt skab. 

Comfort 252 Top kan også bestilles som Polarversion med indbygget forvarmeflade.

Comfort 252 Top leveres afprøvet og klar til drift. Installation og igangsætning skal foretages af en autoriseret el-installatør.

 

Dimensioner (BxDxH) 562 × 575 ×1118 mm
Vægt 41 kg
Pladetype kabinet Aluzink stålplade, pulverlakeret hvid RAL9016
Varmevekslertype Modstrømsveksler i Polyethylenterephthalat med aluminiumskasse
Ventilatortype EC, omdrejningskonstante
Filterklasse Standard ISO Coarse >90% (G4)
Kanaltilslutninger Ø 160 mm
Kondensafløb PVC, Ø 20 × 1,5 mm
Forsyningsspænding 230 V (±10 %), 50/60 HZ
Max optagen effekt 177 W /0,77 A / Polar 777 W / 2,95 A
Tæthedsklasse IP31
Standby effektforbrug 3,4 W
Omgivelsestemperatur -20/+40 °C
Lækage klassifikation A1 (*1)
Varmetab 0,84W/m2.K (*2)
Varmetabsklassifikation T2

Ecodesign/ERP data

Ventilatordata
Motordata (optimalt driftspunkt)

El forvarmeflade til frostsikring

Med en el-forvarmeflade bliver udeluften opvarmet inden den kommer ind i aggregatet. Dermed undgås afrimning af aggregatet, hvilket giver et effekttab.
Der medfølger temperaturføler til kanalmontage.

(Anlæg som fås som Polar-version har integreret forvarmeflade til frostsikring)

Brugervalg/Emhætteløsning

Det er muligt, at aktivere brugervalg (Trin 4) via en potentialfri kontakt. 
Sættet består af en ledning med RJ12 fordelerstik. Et til betjeningspanel, og et til den 10 m ledning, der f.eks.kan tilsluttes en emhætte.

Brugervalg/Emhætte-spjældløsning

Det er muligt, at aktivere brugervalg (Trin 4) via en potentialfri kontakt. 
Sættet består af en ledning med RJ11 fordelerstik. En boks hvortil emhætten og et spjæld tilsluttes, samt tilslutning af 230V.

CO2 føler - CTS602 styring

Med en CO2-føler monteret kan ventilationshastigheden forprogrammeres med CTS602 til at køre højere ventilationstrin ved et højt CO2-niveau i fraluften. CO2-niveau er programmerbart.

Pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7)

Er du allergiker, og ønsker ekstra filtrering af udeluften, er det muligt at bestille et Pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7) som tilbehør, til erstatning for det pladefilter ISO Coarse >90% (G4), der er placeret i udelufttilførslen.

Vandlås

For at undgå at der suges ”falsk” luft ind i aggregatet via kondensvandsafløbet, skal der etableres en vandlås. Når der er vand i kondensvandsafløbet fungerer vandlåsen udemærket, men i sommerhalvåret, hvor der ikke sker en kondensering af fraluften, vil vandlåsen tørre ud og ikke længere forhindre ”falsk” luft. En Nilan vandlås med bold, sikrer mod ”falsk” luft hele året.

 

Lyddæmpende flexslange

For nem montage og samtidig god lyddæmpning mellem aggregat og rørføring (faste rør eller NilAir luftfordelingssystem) samt mellem aggregat og taghætter.

Vand-eftervarmeflade inkl. regulering (kanalmonteres)

Med en vand-eftervarmeflade kan tilluftstemperaturen hæves til det ønskede niveau. Vand-eftervarmefladen er til kanalmontage og skal tilsluttes den primære varmeforsyning. Leveres sammen med en to-vejs-reguleringsventil, temperaturføler og frosttermostat (optionsprint nødvendigt).

El-eftervarmeflade inkl. regulering

Med en el-eftervarmeflade kan tilluftstemperaturen hæves til det ønskede niveau.
El-eftervarmefladen bliver leveret til montage i tilluftskanalen, og er monteret med nødvendige følere.

 

DTBU-spjæld

Er der ikke plads til at montere en EM-box i installationen, kan Nilan tilbyde et DTBU-spjæld, der monteres mellem køkken og bad. Det giver den samme funktion som EM-boxen, men der skal så trækkes længere ledninger.

Optionsprint

Med et optionsprint udvides funktionerne i CTS 602-styringen. 

Projektmodeller

Kan leveres med alle tilslutninger ført ud af kabinettet. Det letter tilslutningen af alle eksterne komponenter som f.eks. emhætte, spjæld og Modbus.

Brandautomatik

Kan leveres med integreret brandautomatik.
Den bruges i lejligheder med fælles afkastkanal og evt. fælles udeluftkanal.

SEC* gennemsnitligt klima - 42,3 kWh/(m2.a)
SEC koldt klima - 81,4 kWh/(m2.a)
SEC varmt klima - 17,2 kWh/(m2.a)
SEC-klasse A+
Type Tovejsventilationsaggregat til bolig
Type drev Trinløs regulering
Type varmegenvindingssystem Rekuperatur (modstrømsveksler)
Temperaturvirkningsgrad 91 %
Maksimal volumenstrøm 253 m3/h (100 Pa)
Tilført elektrisk effekt til ventilatorer
og styring ved maksimal volumenstrøm
77,6 W
Lydeffektniveau (LWA) 36 dB(A)
Referencevolumenstrøm 0,049 m3/s (177,1 m3/h)
Referencetrykforskel 50 Pa
SEL 0,17 W/(m3/h)
Centralt behovsstyret regulering 0,85
Maksimal intern lækage 1,5 %
Maksimal ekstern lækage 2,9 %
Filteralarmsignal Ved behov for udskiftning af filter vises en alarm på betjeningspanelet.
NB! Det er vigtigt med regelmæssig filterskift af hensyn til aggregatets præstationer og energieffektivitet.
Anvisning vedr. demontage www.nilan.dk

* Specifikt energiforbrug

 

AEC - årligt elforbrug 199 kWh/år (100 m2)
AHS** gennemsnitligt klima 4667 kWh (100 m2)
AHS koldt klima 9110 kWh (100 m2)
AHS varmt klima 2106 kWh (100 m2)

** Årlig varmebesparelse, primær energi

Kapacitet

Kapacitet af standardaggregat som funktion af qv og Pt, ext.
SEL-værdier er for standardaggregat med standardfiltre ISO Coarse >90% (G4) og uden eftervarmeflade. 
SEL-værdier indeholder aggregatets elforbrug excl. styring. 

Konverteringsfaktor: J/m3 : 3600 = W/m3/h

OBS! SEL-værdierne er målt og angivet som en samlet værdi for begge ventilatorer.

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad for aggregat med modstrømvarmeveksler i henhold til EN 13141-7 (tør).

Lyddata

Lyddata er for qV = 126 m3/h og Pt, ext = 100 Pa iht. EN3744 for overflade og EN 5136 for kanaler.

Lydeffektniveauet LWA falder med faldende luftmængde og faldende modtryk.

Lydtryksniveauet LpA i 1 m fra aggregatet, opstilling op ad væg (halvkugle)

 

Alle mål er i mm.

Tilslutninger
1:  Udeluft
2:  Tilluft
3:  Fraluft
4:  Afkastluft
5: Kondensafløb

CTS150 styring

CTS150 styringen er en enkel styring til 252 Top aggregatet, hvor brugeren har begrænset adgang til indstillingerne.

Det er muligt for brugeren at skrue op og ned for aggregatet, samt indstille fugt lav for boligen.

Derudover er der indikation af om aggregatet kører og en alarm indikation.

Indstilling og indregulering af aggregatet foregår ved tilslutning af en PC via et USB-stik. Der skal installeres et program, der kan downloades på NilanNet. Ud over at kunne indstille aggregatet, kan aktuelle driftsinformationer aflæses.

CTS602 styring

Betjeningen af Comfort 252 Top sker med det tilhørende CTS 602 HMI touch panel, der tilbyder en lang række funktioner, f.eks. menustyret betjening, ugeprogram, tidsstyret filtervagt, justering af ventilatorhastighed, bypass om sommeren, styring af eftervarmeflade, fejlmeddelelser m.m.

CTS 602 leveres fabriksindstillet med en grundindstilling, der kan tilpasses de driftsmæssige ønsker og krav, for at opnå en optimal drift og udnyttelse af aggregatet.

Der er mulighed for at vælge mellem 2 forsidebilleder til hovedskærmen. 

Vejledning i betjening af CTS 602 fremgår af en separat brugervejledning, som leveres med aggregatet.

Automatik
T2/T7: Tilluftsføler
T9: Eftervarmeflade (frostsikring)
T3: Fraluftsføler
T4: Afkast- og afrimningsføler
T8: Udeluftsføler

Tilslutninger
1: Udeluft
2: Tilluft
3: Fraluft
4: Afkastluft
5: Kondensafløb
6: El-tilslutning

Funktionsoversigt CTS 150 styring

Funktionsoversigt  

 +Standard 

-Tilbehør

Filtervagt Tidsstyret filteralarm (fabriksindstillet til 90 dage). Indstillelig til 1 - 360 dage.  +
100 % bypass Luften ledes uden om varmeveksleren, hvis der ikke er behov for varmegenvinding.  +
Fugtstyring Giver mulighed for højere eller lavere ventilationstrin ved høj/lav luftfugtighed.  +
Sommer/vinter drift Mulighed for at indstille sommer og vinter drift. +
Vinter lav Lavt ventilationstrin ved lav udetemperatur.  +
Afrimning Temperaturbaseret automatisk funktion for afrimning af veksler.  
Temperaturstyring Styrende temperaturføler for aggregatet er T3 fraluft.  +
Luftmængde Mulighed for indstilling af fire ventilationstrin. Tilluft og fraluft indstilles individuelt.
Trin 1 < 25% - Trin 2 < 45% - Trin 3 < 70% - Trin 4 < 100%
 +
Brugervalg Muligt at aktivere brugervalg (Trin 4) via en potentialfri kontakt.  -


 

Funktionsoversigt CTS 602 styring

Funktionsoversigt  

 +Standard

-Tilbehør

3 niveauer Styringen er opdelt i 3 niveauer: Bruger/Service/Fabrik med forskellige muligheder på de enkelte niveauer.  +
Ugeplan Aggregatet er udstyret med 3 ugeprogrammer (fra fabrikken indstillet til off).
• Program 1: til den udearbejdende familie
• Program 2: til den hjemmegående familie
• Program 3: til erhverv
Herudover er der mulighed for at programmere sit eget ugeprogram.
 +
Brugervalg 1 & 2 Giver mulighed for at overstyre driftstilstanden i hovedmenuen via eksternt potentialfri kontakt eller PIR-sensor.  +
Alarmer Alarmlog med seneste 16 alarmer.  +
Datalog Mulighed for datalogning med kapacitet på 46.000 logninger
• Kan indstilles mellem 1 og 120 minutter
• Hvis "OFF" vælges logges kun events og alarmer
+
Filtervagt Tidsstyret filteralarm (fabriksindstillet til 90 dage). Indstillelig til 30/90/180/360 dage.  +

Bypass    

Luften ledes forbi varmeveksleren, hvis der ikke er behov for varmegenvinding  +
Luftkvalitet Giver mulighed for at vælge fugtføler og/eller CO2-føler til og fra.  +/-
Fugtstyring Giver mulighed for højere eller lavere ventilationstrin ved høj/lav luftfugtighed.  +
CO2 styring Giver mulighed for højere eller lavere ventilationstrin ved højt CO2-niveau.  -
Sommer/vinter drift Mulighed for indstilling af sommer og vinter drift +
Vinter lav Giver mulighed for at vælge lavt ventilationstrin ved lav udetemperatur.  +
Afrimning Temperaturbaseret automatisk funktion for afrimning af veksler.  +
Frostsikring I tilfælde af svigtende varmesystem slukkes aggregatet for at undgå yderligere nedkøling med risiko for frostsprængning af varmefladen.  +
Temperaturstyring Giver mulighed for at vælge den styrende temperaturføler for aggregatet.
• T3 UDSUG (fraluft)
 +
Rum lav Stopper aggregatet ved lav rumtemperatur. Hermed undgås nedkøling af boligen, hvis centralvarme-systemet svigter. Standard sat til OFF. Indstillelig mellem1 - 20 °C og kan styres af:
• T3 UDSUG (fraluft)
 
Luftmængde Trinløs indstilling af fire ventilationstrin. Tilluft og fraluft kan indstilles individuelt.
Trin 1 < 25%  -  Trin 2 < 45%  -  Trin 3 < 70%  -  Trin 4 < 100%
 +
Ekstern brandautomatik Mulighed for tilslutning til ekstern brandautomatik.  +
Integreret brandautomatik Mulighed for integreret brandautomatik. Styring af aggregat, brand- og røgspjæld samt brandtermostat.
Til brug for decentral boligventilation i lejligheder.
-
Fælles alarm Udgang for fælles alarm.  +
Konstanttrykregulering Mulig på både fralufts- og tilluftssiden.  -
Køling Via bypass (kan kun køle med udetemperatur) eller kølegenvinding (kan kun køle med indetemperatur)

Mulighed for at vælge om aggregatet skal køre et højere eller højeste ventilationstrin under køling.

Via ugeplan mulighed for opsætning af natkøling.

 +
Indblæsningsstyring Mulighed for at indstille regulatoren for styringen af indblæsningstemperaturen/tilluft (kun tilgængelig, hvis styringen er sat op til eftervarmeflade).  +
Ekstern vandvarmeflade • Temperaturføler T7 er tilluftsføler
• Integreret frostsikring af ekstern vandvarmeflade
• Styring af motorventil og cirkulationspumpe
 +
Ekstern elvarmeflade • Temperaturføler T7 er tilluftsføler
• Overophedningssikring
 -
Forsinket opstart Mulighed for forsinket opstart af ventilatorer, når der er lukkespjæld monteret.  +
Nulstil Giver mulighed for at vende tilbage til fabriksindstillingerne.  +
Manuel test Giver mulighed for manuel test af aggregatets funktioner.  +
Sprog Indstilling af sprog (dansk/finsk/norsk/svensk/tysk/engelsk/fransk/polsk).  +

 

Om Nilan

Boligløsninger

Erhvervsløsninger

 

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Messer


Lillestrøm, Norge
16. - 19. oktober 2019
Nilan A/S · Nilanvej 2 · 8722 Hedensted · Telefon 76752500 · nilan@nilan.dk
Disclaimer
Privatlivs- og cookiepolitik