VPL 28

VPL 28 er til dig, der ønsker ventilation med højeffektiv varmegenvinding og komfort varme og komfort køl.

Anlægget suger den varme, fugtige luft ud fra blandt andet køkken, badeværelse og bryggers og fjerner dermed støvpartikler, fugt og lugte fra boligen. Derudover anvendes energien fra udsugningsluften til opvarmning eller køling af indblæsningsluften. Anlægget kan monteres med eftervarmeflader, som tilsluttes enten el- eller centralvarmeanlægget. Det giver dig en behagelig indblæsningstemperatur i selv i de koldeste vintermåneder.

Med VPL 28 opnår du dermed et sundt og behageligt indeklima, samtidig med at du sparer på varmeregningen.

Anlægget er beregnet til placering i loftsrum.

Filterunit
Til VPL 28 anlægget kan der tilkobles en filterunit med indbygget heat pipe (passiv varmeveksler). Heat pipen øger varmeeffekten med op til 40 % i den kolde sæson – uden ekstra forbrug af strøm.

 

VPL 28 er et energieffektivt ventilationsaggregat med varmegenvinding og køling af boliger og mindre erhvervsbygninger med et ventilationsbehov på op til 1000 m3/h.

Varmegenvindingen foregår via en varmepumpe, der kan udnytte den udsugede energi bedre, end det er muligt med f.eks. en modstrømsvarmeveksler.

Varmepumpen har en reversibel kreds, hvilket betyder at kredsen kan vendes så det er muligt at køle tilluften i stedet for at opvarme den.

VPL 28 leveres afprøvet og klar til drift. Installation og igangsætning skal foretages af en autoriseret el- eller VVS-installatør.

Dimensioner (BxDxH) 700 x 570 x 765 mm
Vægt 65 kg
Pladetype kabinet Aluzink stålplade hvid pulverlak, RAL 9016
Ventilatortype EC, omdrejningskonstante
Filterklasse ISO Coarse >90% (G4)
Kanaltilslutninger Ø250 mm
Kondensafløb PVC, Ø 20×1,5 mm
Forsyningsspænding 230 V (±10 %), 50/60 HZ
Max optagen effekt 2139 W /9,3 A
Tæthedsklasse IP31
Standby effektforbrug 3 W
Omgivelsestemperatur -20 / +40 °C
Kompressor type Stempelkompresser
Kølemiddel R407C

El-eftervarmeflade inkl. regulering

Med en el-eftervarmeflade kan tilluftstemperaturen hæves til det ønskede niveau.
El-eftervarmefladen bliver leveret til montage i tilluftskanalen, og er monteret med nødvendige følere.

 

EM-box

Med en EM-box er det muligt at varmegenvinde på udsugningsluften fra emhætten, og dermed øge temperaturvirkningsgraden i de perioder, hvor der laves mad. EM-boxen er forsynet med et stålfilter, der effektivt renser emhætteluften for fedtpartikler og beskytter dermed aggregatet.

 

Optionsprint

Med et optionsprint udvides funktionerne i CTS 602-styringen. 

Installationskit

Installationskittet består af vibrationsdæmpere og en vandlås til kondensvandsafløbet. Både vibrationsdæmpere og vandlås kan bestilles separat.

Varmekabel

Til frostsikring af kondensvandsafløbet kan der bestilles et 3 m langt selvregulerende varmekabel.

 

Vand-eftervarmeflade inkl. regulering (kanalmonteres)

Med en vand-eftervarmeflade kan tilluftstemperaturen hæves til det ønskede niveau. Vand-eftervarmefladen er til kanalmontage og skal tilsluttes den primære varmeforsyning. Leveres sammen med en to-vejs-reguleringsventil, temperaturføler og frosttermostat (anbefales ikke til GEO / AIR).

FU 28 - Filterunit med heatpipe

Det er muligt at tilkøbe et FU 28 filter unit med heat pipe med filter, der tilkobles VPL 28 aggregatet.

Heat pipen hæver temperaturen i udeluften, og øger dermed varmepumpens effektivitet i VPL 28 aggregatet ganske betydeligt i de kolde måneder.

Med et FU 28 filter unit med heat pipe integreret behøves der i de fleste tilfælde ikke en eftervarmeflade med tilhørende blandingskreds.

Til FU 28 kan der bestilles posefilter M5 og F7. 

CO2 føler - CTS602 styring

Med en CO2-føler monteret kan ventilationshastigheden forprogrammeres med CTS602 til at køre højere ventilationstrin ved et højt CO2-niveau i fraluften. CO2-niveau er programmerbart. CO2-føleren kan ikke eftermonteres og skal bestilles sammen med aggregatet.

Datablad
VPL 28 datablad

Brochurer
Ventilations- og indeklimaløsninger

Projekteringsguide
Ventilation i etagebyggeri

Datablade tilbehør
Emhætteløsninger

DWG tegning
VPL28 DWG tegning
FU 28 DWG tegning

3D filer
VPL28 3D fil
VPL28_FU28 3D fil

Hvis du ønsker at konvertere STEP filer til Revit skal du gøre følgende:
Importer STEP fil til Autocad, eksporter den som en 3D DWG fil og derefter importer filen i Revit.

Montagevejledning
VPL 28 med CTS602 styring HMI touch panel

Brugervejledning
VPL 28 med CTS602 styring HMI Touch panel

Softwarevejledninger
VPL 28 med CTS602 styring HMI Touch panel

CTS602 Modbus protokol

Kapacitet

Max Pa kapacitet af standardaggregat, Pt,ext som funktion af qv, under hensyntagen til SEL-værdierne.

SEL-værdier iht. EN 13141-7 er for standardaggregat med ISO ePM10 >50% (M5) og ISO ePM1 65-80% (F7) filtre og uden varmeflade.

SEL-værdier indeholder aggregatets samlede elforbrug inkl. styring.

Konverteringsfaktor: J/m3 : 3600 = W/m3/h

OBS! SEL-værdierne er målt og angivet som en samlet værdi for begge ventilatorer.

Lyddata

Lyddata er for qv = 1.000 m3/h og Pt, ext = 200 Pa i henhold til EN 9614-2 for overflade og EN 5136 for kanaler.

Lydeffektniveauet LWA falder med faldende luftmængde og faldende modtryk.

Lydtryksniveauet LpA i en given afstand vil afhænge af de akustiske forhold på installationsstedet.

COP (luft/luft)

Varmeeffektfaktor COP [-] tilluft som funktion af udetemperatur [°C] og volumenstrøm qv [m3/h] I henhold til EN14511, fraluft = 21°C

 

Varmeeffekt (tilluft)

Varmeeffekt Qc [W] som funktion af qv [m3/h] og udeluftstemperatur [°C].

I henhold til EN 14511, fraluft = 21 °C

Tilluftstemperatur (varme)

Tilluftstemperatur [°C] som funktion af udeluftstemperatur [°C] og volumenflow qv [m3/h] balanceret flow.

Fraluftstemperatur = 21 [°C], 45 RH [%]

Tilluftstemperatur (køl)

Tilluftstemperatur [°C] som funktion af udeluftstemperatur [°C] og volumenflow qv [m3/h] balanceret flow.

Fraluftstemperatur = 24°C

Alle mål er i mm.

Tilslutninger
1: Udeluft
2: Tilluft
3: Fraluft
4: Afkastluft
5: Kondensafløb
6: El- og vand-eftervarmeflade

 

Betjeningen af VPL 28 sker med det tilhørende CTS 602 HMI touch panel, der tilbyder en lang række funktioner, f.eks. menustyret betjening, ugeprogram, tidsstyret filtervagt, justering af ventilatorhastighed, bypass om sommeren, styring af eftervarmeflade, fejlmeddelelser m.m.

CTS 602 leveres fabriksindstillet med en grundindstilling, der kan tilpasses de driftsmæssige ønsker og krav, for at opnå en optimal drift og udnyttelse af aggregatet.

Der er mulighed for at vælge mellem 2 forsidebilleder til hovedskærmen. 

Vejledning i betjening af CTS 602 fremgår af en separat brugervejledning, som leveres med aggregatet.

Tilslutninger

1: Udeluft
2: Tilluft
3: Fraluft
4: Afkastluft
5: Kondensafløb
6: El- og vand-eftervarmeflade

Automatik

T1: Udeluftføler
T2/T7: Tilluftsføler
T9: Eftervarmeflade frostsikring
T5: Kondensatorføler
T6: Fordamperføler
T10: Rumføler

Funktionsoversigt CTS 602 styring

Funktionsoversigt  

 +Standard 

-Tilbehør

3 niveauer Styringen er opdelt i 3 niveauer: Bruger/Service/Fabrik med forskellige muligheder på de enkelte niveauer.  +
Ugeplan Aggregatet er udstyret med 3 ugeprogrammer (fra fabrikken indstillet til off).
• Program 1: til den udearbejdende familie
• Program 2: til den hjemmegående familie
• Program 3: til erhverv
Herudover er der mulighed for at programmere sit eget ugeprogram.
 +
Brugervalg 1 Giver mulighed for at overstyre driftstilstanden i hovedmenuen via eksternt potentialfri kontakt eller PIR-sensor.  +
Brugervalg 2 Med installeret optionsprint:
• Overstyrer Brugervalg 1 (f.eks. tilslutning af EM-box)
• Op til 500 W direkte, styring af overdragelses relæ
• Med udgangsrelæ
• Tænde/slukke for centralt varmesystem
-
Alarmer Alarmlog med seneste 16 alarmer.  +
Datalog Mulighed for datalogning med kapacitet på 46.000 logninger:
• Kan indstilles mellem 1 og 120 minutter
• Hvis "OFF" vælges, logges kun events og alarmer
+
Filtervagt Tidsstyret filteralarm (fabriksindstillet til 90 dage). Indstillelig til 30/90/180/360 dage.  +

Bypassventil

Til variabel styring af varme- og køleeffekt.  +
Luftkvalitet Giver mulighed for at vælge fugtføler og/eller CO2-føler til og fra.  +/-
Fugtstyring Giver mulighed for højere eller lavere ventilationstrin ved høj/lav luftfugtighed.  +
CO2 styring Giver mulighed for højere eller lavere ventilationstrin ved højt CO2-niveau.  -
Sommer/vinter drift Mulighed for indstilling af sommer og vinter drift. +
Vinter lav Giver mulighed for at vælge lavt ventilationstrin ved lav udetemperatur.  +
Frostsikring I tilfælde af svigtende varmesystem slukkes aggregatet for at undgå yderligere nedkøling med risiko for frostsprængning af varmefladen.  +
Temperaturstyring Giver mulighed for at vælge den styrende temperaturføler for aggregatet.
• T10 EXT (monteres i repræsentativt udsugningsarmatur)
 +
Rum lav Stopper aggregatet ved lav rumtemperatur. Hermed undgås nedkøling af boligen, hvis centralvarmesystemet
svigter. Standard sat til OFF. Indstillelig mellem1 - 20 °C og kan styres af:
• T10 EXT (monteres i repræsentativt udsugningsarmatur)
 
Luftmængde Mulighed for indstilling af fire ventilationstrin. Tilluft og fraluft indstilles individuelt.
• Trin 1 < 25% • Trin 2 < 45% • Trin 3 < 70% • Trin 4 < 100%
 +
Ekstern brandautomatik Mulighed for tilslutning af ekstern brandautomatik  +
Fælles alarm Udgang for fælles alarm.  +
Konstanttrykregulering Mulig på både fralufts- og tilluftssiden.  -
Køling Varmepumpen har en reversibel kreds, hvilket betyder, at der er muligt at vende kredsen, så aggregatet køler i stedet for at opvarme tilluften.  +
Indblæsningsstyring Mulighed for at indstille regulatoren for styringen af indblæsningstemperaturen/tilluft (kun tilgængelig, hvis styringen er sat op til eftervarmeflade).  +
Ekstern varmeflade • Temperaturføler T7 er tilluftsføler
• Integreret frostsikring af ekstern vandvarmeflade
• Styring af motorventil og cirkulationspumpe
 +
Ekstern elvarmeflade • Temperaturføler T7 er tilluftsføler
• Overophedningssikring
 -
Forsinket opstart Mulighed for forsinket opstart af ventilatorer, når der er lukkespjæld monteret.  +
Nulstil Giver mulighed for at vende tilbage til fabriksindstillingerne.  +
Manuel test Giver mulighed for manuel test af aggregatets funktioner.  +
Sprog Indstilling af sprog (dansk/finsk/norsk/svensk/tysk/engelsk/fransk).  +

 

Om Nilan

Boligløsninger

Erhvervsløsninger

 

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Messer


Helsinki, Finland
7. - 9. Oktober 2020

Odense Congress Center
21. - 23. april 2021
Nilan A/S · Nilanvej 2 · 8722 Hedensted · Telefon 76752500 · nilan@nilan.dk
Disclaimer
Privatlivs- og cookiepolitik