Ventilation & brugsvand

Nilans VP 18-serie består af varmegenvindingsanlæg, der ventilerer boligen og ikke kun opvarmer den friske indblæsningsluft, men også dit brugsvand. Du får med andre ord et sundt indeklima og en lavere varmeregning i én løsning.

Den varme, fugtige luft suges ud fra køkken, badeværelse og bryggers. Dermed fjernes støvpartikler, fugt og lugt fra boligen, mens anlægget genvinder varmen fra udsugningsluften og bruger den til at opvarme dit brugsvand og føre frisk, forvarmet indblæsningsluft ud til stuer og værelser.

Med VP 18 EK-modellen kan du desuden opvarme boligen via tilslutning til centralvarmesystemet. Det giver dig mulighed for at skære endnu mere ned på udgifterne til varme.


Modeller

 

VP 18

VP 18 er til dig, der ønsker ventilation med højeffektiv varmegenvinding, varmt brugsvand og komfort varme.

Anlægget suger den varme, fugtige luft ud af boligen og fjerner dermed støvpartikler, fugt og lugte. Derudover anvendes energien fra udsugningsluften til opvarmning af varmt brugsvand samt indblæsningsluften.

Med et VP 18-anlæg opnår du dermed et sundt og behageligt indeklima, samtidig med at du sparer på varmeregningen.

VP 18 er et meget kompakt anlæg, som ikke fylder mere end et almindeligt højskab.

Vigtig information:
Vi gør opmærksom på, at der til det norske marked findes en variant tilpasset de lokale temperaturer og vandkvaliteter. Kontakt venligst Nilan for nærmere information.

VP 18 er beregnet til installation i bryggers eller i teknikrum, egner sig til boliger med et luftskiftebehov op til 300 m3/h.

Aggregatet kombinerer ventilation med aktiv varmegenvinding, produktion af varmt brugsvand samt komfort varme i én kompakt og pladsbesparende løsning.

VP 18 er et oplagt valg i boliger, hvor pladsen er trang, da aggregatet ikke fylder mere end et almindeligt højskab. Dette skal ses i forhold til løsninger med separate ventilations, opvarmnings og varmt brugsvands installationer, som kan fylde et helt bryggers eller teknikrum.

Dimensioner (BxDxH) 600 x 600 x 2000 mm
Vægt 150 kg
Pladetype kabinet Aluzink stålplade, pulverlakeret hvid RAL9016
Ventilatortype EC, omdrejningskonstante
Filterklasse Standard SO Coarse >90% (G4)
Kanaltilslutninger Ø 160 mm
Kondensafløb PVC, Ø 20×1,5 mm
Ekstern lækage < 1,4% (*1)
Intern lækage < 1,1 % (*2)
Forsyningsspænding 230 V (±10 %), 50/60 HZ
Max optagen effekt 2200 W / 9,5 A
Tæthedsklasse IP31
Standby effektforbrug 3W
Kompressor type Stempelkompressor
Kølemiddel R134a, 1000 g

Ecodesign/ERP data

Ventilatordata
Motordata (optimalt driftspunkt)

* 1     Ved ± 250 Pa og m3/h iht. EN 308/EN 13141-7.
* 2     Ved ± 100 Pa og m3/h iht. EN 308/EN 13141-7.
 

CO2 føler - CTS 602 styring

Med en CO2-føler monteret kan ventilationshastigheden forprogrammeres med CTS 602 til at køre højere ventilationstrin ved et højt CO2-niveau i fraluften. CO2-niveau er programmerbart (optionsprint nødvendigt).

EM-box

Med en EM-box er det muligt at varmegenvinde på udsugningsluften fra emhætten, og dermed øge temperaturvirkningsgraden i de perioder, hvor der laves mad. EM-boxen er forsynet med et stålfilter, der effektivt renser emhætteluften for fedtpartikler og beskytter dermed aggregatet (optionsprint nødvendigt).

 

Optionsprint

Med et optionsprint udvides funktionerne i CTS 602-styringen. 

Pollenfilter ISO ePM1 65-80% (F7)

Er du allergiker, og ønsker ekstra filtrering af udeluften, er det muligt at bestille et Pollenfilter ISO ePM1 65-80% (F7) som tilbehør, til erstatning for det pladefilter ISO Coarse >90% (G4), der er placeret i udelufttilførslen.

Datablad
VP 18-serien

Brochurer
Ventilations- og indeklimaløsninger

Projekteringsguide
Ventilation i etagebyggeri

Datablade tilbehør
Emhætteløsninger 

DWG tegning
VP18 DWG tegning

Montagevejledning
VP18

CTS602 Modbus protokol

Brugervejledning
VP18

Forbrugsprofil vandvarmer L (large)
Energieffektivitetsklasse A
Energieffektivitet ved vandopvarmning gennemsnitligt klima 118 %
Årligt elforbrug - gennemsnitligt klima 852 kWh/annum
Temperaturindstillinger på termostaten 10 - 65 °C
Lydeffektniveau LWA 57 dB(A)
Vandvarmeren kan fungere uden for spidsbelastningsperioder (Smart-grid) Nej
Forholdsregler ved montage, installation og vedligehold Se montagevejledning
Energieffektivietet ved vandopvarmning koldt klima 118 %
Energieffektivitet ved vandopvarmning varmt klima 118 %
Årligt elforbrug - koldt klima 852 kWh/annum
Årligt elforbrug - varmt klima 852 kWh/annum

 

Kapacitet

Kapacitet af standardaggregat som funktion af volumenstrøm [qv] og eksternt tryktab Pt,ext.

SEL-værdier iht. EN 13141-7 er for standardanlæg med standardfiltre ISO Coarse >90% (G4) og uden eftervarmeflade.

SEL-værdier indeholder aggregatets samlede elforbrug eksl. styring

Konverteringsfaktor: J/m3 : 3600 = W/m3/h

Lyddata

Lyddata er for volumenstrøm [qv ] = 210 m3/h og eksternt tryktab [Pt, ext ] = 100 Pa i henhold til EN 9614-2 for overflade og EN 5136 for kanaler.

Lydeffektniveauet LWA falder med faldende luftmængde og faldende modtryk.

Lydtryksniveauet LpA i en given afstand vil afhænge af de akustiske forhold på installationsstedet.

COP luft-luft

Varmeeffektfaktor COP [-] indblæsningsluft som funktion af udetemperatur [°C] og volumenstrøm qv [m3/h] i hht. EN14511 ved en fralufttemperatur = 21°C

Tappevand

Tappevolumen i liter Vmax [L] fra VP 18 beholder som funktion af tappetemperatur t [C°] og beholder temperatur ved 40, 50 og 60 °C

Varmeeffekt indblæsning

Varmeeffekt Qc [W] som funktion af volumenstrøm qv [m3/h] og udelufttemperatur [°C], i henhold til EN 14511, fraluft = 21 °C. 

Varmeeffekt er det bidrag til rumopvarmningen som friskluften tilføres gennem VP 18 til indblæsningsluften.

Ventilationstabet er den varmeeffekt, der tabes uden varmegenvinding ved den givne volumenstrømsluft.

Tilslutninger
1: Udeluft
2: Tilluft
3: Fraluft
4: Afkastluft

Betjeningen af VP 18 sker med det tilhørende CTS 602 betjeningspanel, der tilbyder en lang række funktioner, f.eks. menustyret betjening, ugeprogram, tidsstyret filtervagt, justering af ventilatorhastighed, bypass om sommeren (fri køling), styring af eftervarmeflade, fejlmeddelelser m.m.

CTS 602 leveres fabriksindstillet med en grundindstilling, der kan tilpasses de driftsmæssige ønsker og krav, for at opnå en optimal drift og udnyttelse af aggregatet.

Betjeningspanelet skal placeres tørt og frostfrit min. 1,5 m over gulvniveau og min. 0,5 m fra hjørner. Undgå at placere panelet på en ydervæg og i zoner med kraftigt solindfald.

Vejledning i betjening af CTS 602 fremgår af en separat brugervejledning, som leveres med aggregatet.

Funktionsoversigt CTS 602 styring

Funktionoversigt  

 +Standard 

-Tilbehør

3 niveauer Styringen er opdelt i 3 niveauer: Bruger/Service/Fabrik med forskellige muligheder på de enkelte niveauer.  +
Ugeplan Aggregatet er udstyret med 3 ugeprogrammer (fra fabrikken indstillet til off).
• Program 1: til den udearbejdende familie
• Program 2: til den hjemmegående familie
• Program 3: til erhverv
Herudover er der mulighed for at programere sit eget ugeprogram.
 +
Brugervalg 1 Giver mulighed for at overstyre driftstilstanden i hovedmenuen via eksternt potentialfri kontakt eller PIR-sensor.  +
Brugervalg 2 Med indstalleret optionsprint:
• Overstyrer brugervalg 1 (f.eks. tilslutning af EM-box)
• Op til 500 W direkte styring af overdragelses relæ
• Med udgangsrelæ
• Tænde/slukke for centralt varmesystem
 
Alarmer Alarmlog med seneste 16 alarmer.  +
Datalog Mulighed for datalog med kapacitet på 46.000 logninger:
• Kan indstilles mellem 1 og 120 minutter
• Hvis "OFF" vælges, logges kun events og alarmer
 
Filtervagt Tidsstyret filteralarm (fabriksindstillet til 90 dage). Indstillelig til 30/90/180/360 dage.  +
Luftkvalitet Giver mulighed for at vælge fugtføler og/eller CO2-føler til og fra.  +/-
Fugtstyring Giver mulighed for højere eller lavere ventilationstrin ved høj/lav luftfugtighed.  +
CO2 styring Giver mulighed for højere eller lavere ventilationstrin ved højt CO2-niveau.  -
Sommer/vinter drift Mulighed for indstilling af sommer og vinter drift.  
Vinter lav Giver mulighed for at vælge lavt ventilationstrin ved lav udetemperatur.  +
Afrimning Temperaturbaseret automatisk funktion for afrimning af veksler.  +
Frostsikring I tilfælde af svigtende varmesystem slukkes aggregatet for at undgå yderligere nedkøling med risiko for frostsprængning af varmefladen.  +
Temperaturstyring Giver mulighed for at vælge den styrende temperaturføler for aggregatet.
• T15 RUM (panelføler)
• T10 EXT (monteres i repræsentativt udsugningsarmatur)
• T3 UDSUG (fraluft)
 +
Luftmængde Mulighed for indstilling af fire ventilationstrin. Tilluft og fraluft indstilles individulet.
• Trin 1 < 25%
• Trin 2 < 45%
• Trin 3 < 70%
• Trin 4 < 100%
 +
Legionella bekæmpelse Der kan vælge en ugedag, hvor brugsvandstemperaturen f.eks. mellem kl. 01.00 - 06.00, hæves til 65°C  +
Fælles alarm Udgang for fælles alarm.  +
Konstanttrykregulering Mulig på både fralufts- og tilluftssiden.  -
Køling Varmepumpen har en reversibel kreds, hvilket betyder, at der er muligt at vende kredsen, så aggregatet køler istedet for at opvarme tilluften.  +
Indblæsningsstyring Mulighed for at indstille regulatoren for styringen af indblæsningstemperaturen/tilluft (kun tilgængelig, hvis styringen er sat op til eftervarmeflade).  +
Forsinket opstart Mulighed for forsinket opstart af ventilatorer, når der er lukkespjæld monteret.  +
Nulstil Giver mulighed for at vende tilbage til fabriksindstillingerne.  +
Manuel test Giver mulighed for manuel test af aggregatets funktioner.  +
Sprog Indstilling af sprog (dansk/finsk/norsk/svensk/tysk/engelsk/fransk).  +

 

Om Nilan

Boligløsninger

Erhvervsløsninger

 

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Messer


Lillestrøm, Norge
16. - 19. oktober 2019
Nilan A/S · Nilanvej 2 · 8722 Hedensted · Telefon 76752500 · nilan@nilan.dk
Disclaimer
Privatlivs- og cookiepolitik