Compact P GEO med jordvarme

Compact P GEO har de samme fordele og funktioner som Compact P, men har yderligere en jordvarmepumpe integreret med tilslutning til vandbåren gulvvarme eller lavtemperatur radiatorer for centralvarme.

Varmepumpens ydelse

Varmepumpens ydelse angives i kW, hvilket er et udtryk for det varmebehov, som pumpen skal kunne dække. Husets størrelse, isolering og evt. brug af varmt vand, afgør hvor mange kW varmepumpen skal kunne yde. Til at bestemme ydelsen i netop dit hus, kræver det en installatør, der er uddannet på området.

Nilans GEO modeller kan bestilles i tre størrelser:
GEO 3 (0,5 - 3 kW), GEO 6 (1-6 kW) og GEO 9 (1,5-9 kW) 

De variable kompressorer gør GEO varmepumperne til en langt mere effektiv og energivenlig løsning sammenlignet med traditionelle varmepumper, der ofte har kompressorer med en konstant ydelse.

Effektivitet angives i SCOP

SCOP angiver hvor meget strøm varmepumpen bruger til drift i forhold til, hvor meget varme den leverer. Jo højere SCOP, jo mere effektiv er pumpen. En SCOP på f.eks. 5 betyder at pumpen producerer 5 kWh for hver 1 kWh el den forbruger.

Nilans GEO modeller har følgende imponerende SCOP værdier:

GEO 3: SCOP 5,17
GEO 6: SCOP 5,15 
GEO 9: SCOP 5,49

Effektiviteten af luft-til-luft varmepumper kan ikke sammenlignes direkte med jordvarmepumper eller luft-til-vand varmepumper, fordi luft-til-luft varmepumper ikke kan producere varmt vand og normalt kun dækker en mindre del af husets samlede varmebehov.

Compact P GEO varmepumpen har opnået den tyske Smart Grid certificering, hvilket betyder, at det kan tilpasse driften efter el-nettes strømkapacitet.

Vigtig information:

Vi gør opmærksom på, at der til det norske marked findes en variant tilpasset de lokale temperaturer og vandkvaliteter. Kontakt venligst Nilan for nærmere information.

 

Tekniske specifikationer GEO 3 GEO 6 GEO 9
Dimensioner
(B x D x H)
Integreret i Compact P
550 x 300 x 1.100 mm
Integreret i Compact P
550 x 300 x 1.100 mm
Integreret i Compact P
550 x 300 x 1.100 mm
Vægt (Compact P + GEO) 257 kg 257 kg 258 kg
Styring CTS 700 CTS 700 CTS 700
Kompressor variabel hastighed Ja (20-100%) Ja (20-100%) Ja (20-100%)
Opstillingssted, rumtemperatur 5°C → 35°C 5°C → 35°C 5°C → 35°C
Forsyningsspænding og tilslutning 3 x 400V (3 x 230V), 3L+N+PE, 16A, 50 Hz 3 x 400V (3 x 230V), 3L+N+PE, 16A, 50 Hz 3 x 400V (3 x 230V), 3L+N+PE, 16A, 50 Hz
Sikringsstørrelse 13A/20A 16A 16A
Startstrøm, Imax, Start 14A 14A 15A
Standby elforbrug 2,5 W 2,5 W 2,5 W
Elsuppleringsvarme 2 kW 2 kW 2 kW
Mærkeeffekt brinepumpe (max/min). A-pumpe 87/6 W 87/6 W 87/6 W
Mærkestrøm brinepumpe (max/min). A-pumpe 0,7/0,06 A 0,7/0,06 A 0,7/0,06 A
Kølemiddel R410A R410A R410A
Kølemiddelfyldning 1,1 kg 1,4 kg 1,4 kg
Pressostat lavtryk (on/off) 2,2/3,4 barG 2,2/3,4 barG 2,2/3,4 barG
Pressostat højtryk (on/off) 42/33 barG 42/33 barG 42/33 barG
Frostsikringsmiddel Ethylenglykol/vand
Ethanol/vand
Ethylenglykol/vand
Ethanol/vand
Ethylenglykol/vand
Ethanol/vand
Frostsikring, brine -20°C → -18°C -20°C → -18°C -20°C → -18°C
Designtryk brine-/centralvarmeside 4/4 bar 4/4 bar 4/4 bar
Åbningstryk sikkerhedsventil brine-/centralvarmeside 3,5/2,5 bar 3,5/2,5 bar 3,5/2,5 bar
Ekspansionsbeholder brine-/centralvarmeside 8/8 liter 8/8 liter 8/8 liter
Fortryk ekspansionsbeholdere 0,5 barG 0,5 barG 0,5 barG
Miljøpressostat brine, lækagealarm (on/off) 0,6/1,1 barG 0,6/1,1 barG 0,6/1,1 barG
Varmeydelsen PH med variabel kompressor 0,5-3 kW 1-6 kW 1,5-9 kW
Centralvarme, fremløbstemperatur, driftsområde 25°C → 45°C 25°C → 45°C 25°C → 45°C
Brinetemperatur til fordamper, driftsområde -5°C → 20°C -5°C → 20°C -5°C → 20°C
Centralvarme tryktab kondensator 10 kPa/0,14 l/s 15 kPa/0,29 l/s 15 kPa/0,29 l/s
Centralvarme tilslutning 3/4” 3/4” 3/4”
Brine tryktab fordamper 10 kPa/0,19 l/s 15 kPa/0,39 l/s 15 kPa/0,39 l/s
Brine tilslutning 1”  1” 1”
COP 0/35°C ved max. PH, iht. EN14511:2012 med brine/vand dT=3/5°C 4,5 (PH max. 3 kW) 4,27 (PH max. 6 kW) 4,19 (PH max. 9 kW)
EHPA testet og godkendt N/A Ja*  
SCOP testet iht. EN14825:2012** 5,17 5,15 5,49
JAZ*** 4,6    
Lydeffektniveau LWA ved 100% varmeydelse 0/35°C ≤ 51 dB(A) ≤ 51 dB(A) ≤ 51 dB(A)
Lydeffektniveau LWA ved 50% varmeydelse 0/35°C ≤ 44 dB(A) ≤ 44 dB(A) ≤ 44 dB(A)
Lydtrykniveau LpA i 1 m ved 100% varmeydelse 0/35°C ≤ 40 dB(A) ≤ 40 dB(A) ≤ 40 dB(A)
Lydtrykniveau LpA i 1 m ved 50% varmeydelse 0/35°C ≤ 33 dB(A) ≤ 33 dB(A) ≤ 33 dB(A)

*) Overholder ”EHPA Test Regulations vers. 1.4, 2011-02-01” med max. ydelse 3 kW ved 0/35°C iht. EN14511:2012
**) SCOP (Sesonal COP) er for ”lav temperatur anvendelse, middel (A) klima ” bestemt flow”
***) JAZ iht. VDI 4650 væske-vand 0/35°C
Lyddata iht. EN12102 og EN ISO 9614-2

SHW ekstra varmtvandsbeholder

SHW-beholderen er en 250 l varmtvandsbeholder med indbygget solspiral og varmepumpe-suppleringsspiral, der kan tilsluttes alle Compact P løsningerne.

Løsningen er ideel til familier med et stort forbrug af varmt vand.

Nærmere information i Compact P Databladet, der kan hentes under Download.

Topcover

Til afdækning af kanalføring over aggregatet, tilbyder Nilan et afdækningscover i hvidlakeret alu-zink.

Sol

Ekstra varmeveksler på 0,7 m2 i varmtvandsbeholderen, der kan tilsluttes til et solvarmeanlæg på ca. 3 m2 eller til andre varmekilder.

CO2 føler - CTS700 styring

Med en CO2-føler monteret kan ventilationshastigheden forprogrammeres med CTS700 til at køre højere ventilationstrin ved et højt CO2-niveau i fraluften. CO2-niveau er programmerbart.

Pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7)

Hvis nogen i boligen lider af pollenallergi og ønsker ekstra filtrering af udeluften, er det muligt at bestille et Pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7) som tilbehør, til erstatning for det pladefilter ISO Coarse >90% (G4), der er placeret i udelufttilførslen.

EM-box

Med en EM-box er det muligt at varmegenvinde på udsugningsluften fra emhætten, og dermed øge temperaturvirkningsgraden i de perioder, hvor der laves mad. EM-boxen er forsynet med et stålfilter, der effektivt renser emhætteluften for fedtpartikler og beskytter dermed aggregatet.

 

El forvarmeflade til frostsikring

Med en el-forvarmeflade bliver udeluften opvarmet inden den kommer ind i aggregatet. Dermed undgås afrimning af aggregatet, hvilket giver et effekttab.
Der medfølger temperaturføler til kanalmontage.

(Anlæg som fås som Polar-version har integreret forvarmeflade til frostsikring)

El-eftervarmeflade inkl. regulering

Med en el-eftervarmeflade kan tilluftstemperaturen hæves til det ønskede niveau.
El-eftervarmefladen bliver leveret til montage i tilluftskanalen, og er monteret med nødvendige følere.

 

Universalløfter

Med Nilans Universalløfter er det muligt at løfte aggregatet af pallen, uden at foretage tunge løft. Derefter kan det let skubbes på plads.

 

Tegning af brine-slanger

For korrekt placering af brinen (jordslanger), er det muligt at bestille Nilan til at indtegne slangernes placering på husets grund.

Datablad
Compact P GEO datablad

Brochurer
Ventilations- og indeklimaløsninger

DWG tegning
Compact P DWG tegning

3D filer
Compact P 3D fil

Hvis du ønsker at konvertere STEP filer til Revit skal du gøre følgende:
Importer STEP fil til Autocad, eksporter den som en 3D DWG fil og derefter importer filen i Revit.

Montagevejledning
Compact P GEO CTS 700 Touch panel

Brugervejledning
Compact P GEO CTS 700 Touch panel

Softwarevejledning
Compact P GEO CTS700 Touch panel

CTS 700 Modbus protokol

 

Model GEO 3
Luft-vand-varmepumpe Nej
Vand-vand-varmepumpe Nej
Brine-vand-varmepumpe Ja
Lavtemperaturvarmepumpe Ja
Udstyret med supplerende forsyningsanlæg Ja
Varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning Nej

 

Temperaturstyring  
Model CTS700
Klasse 2
Andel af årsvirkningsgrad 2%

 

Element Symbol Værdi Enhed   Element Symbol Værdi Enhed
     
Nominel nytteeffekt (*) Prated 3,44 kW   Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning ŋs 208 %
*Angivet varmeydelse for dellast ved indetemperatur på 20 °C og udetemperatur på Tj   Angivet effektfaktor eller primærenergi-effektfaktor for dellast ved indetemperatur på 20 °C og udetemperatur på Tj
Tj = -7 °C Pdh 3,04 kW   Tj = -7 °C COPd 4,66  
Tj = +2 °C Pdh 1,88 kW   Tj = +2 °C COPd 5,29  
Tj = +7 °C Pdh 1,26 kW   Tj = +7 °C COPd 5,63  
Tj = +12 °C Pdh 1,02 kW   Tj = +12 °C COPd 5,82  
Tj = bivalenttemperatur Pdh 3,03 kW   Tj = bivalenttemperatur COPd 4,61  
     
Tj = temperaturgrænse for drift Pdh 0     Tj = temperaturgrænse for drift COPd 0  
For luft-vand-varmepumper Tj = -15 °C (hvis TOL < -20 °C) Pdh       For luft-vand-varmepumper Tj = -15 °C (hvis TOL < -20 °C) COPd    
Bivalenttemperatur Tbiv -7     For luft-vand-varmepumper: Temperaturgrænse for drift     °C
Cyklusintervalydelse for opvarmning Pcych       Cyklusintervalydelse      
Loefficient for effektivitetstab Cdh 0,97     Temperaturgrænse for vandopvarmning WTOL 52 °C
Elforbrug i andre tilstande end aktiv tilstand   Supplerende forsyningsanlæg
Slukket tilstand POFF 0,003     Nominel nytteeffekt Psup 2 kW
Termostat fra-tilstand PTO 0,010            
Standbytilstand PSB 0,010     Energiinputtype Elektrisk    
Krumtaphusopvarmningstilstand PCK 0,000            
Andet          
Ydelsesregulering: Variabel kompressor Variabel indendørs vandflow   For luft-vand-varmepumper: Nominel luftgennemstrømning ude     m3/h
  Variabel indendørs temperatur regulering   For vand- eller brine-vand-varmepumper: Nominel brine- eller vandgennemstrømning, varmeveksler, ude   0,518 m3/h
Lydeffektniveau, inde/ude LWA 47 dB          
Årligt energiforbrug QHE 931 kWh          

 

Model GEO 6
Luft-vand-varmepumpe Nej
Vand-vand-varmepumpe Nej
Brine-vand-varmepumpe Ja
Lavtemperaturvarmepumpe Ja
Udstyret med supplerende forsyningsanlæg Ja
Varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning Nej

 

Temperaturstyring  
Model CTS700
Klasse 2
Andel af årsvirkningsgrad 2%

 

Element Symbol Værdi Enhed   Element Symbol Værdi Enhed
     
Nominel nytteeffekt (*) Prated 6,01 kW   Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning ŋs 208 %
*Angivet varmeydelse for dellast ved indetemperatur på 20 °C og udetemperatur på Tj   Angivet effektfaktor eller primærenergi-effektfaktor for dellast ved indetemperatur på 20 °C og udetemperatur på Tj
Tj = -7 °C Pdh 5,29 kW   Tj = -7 °C COPd 4,48  
Tj = +2 °C Pdh 3,32 kW   Tj = +2 °C COPd 5,22  
Tj = +7 °C Pdh 2,09 kW   Tj = +7 °C COPd 5,69  
Tj = +12 °C Pdh 1,30 kW   Tj = +12 °C COPd 5,30  
Tj = bivalenttemperatur Pdh 6,01 kW   Tj = bivalenttemperatur COPd 4,27  
     
Tj = temperaturgrænse for drift Pdh 0     Tj = temperaturgrænse for drift COPd 0  
For luft-vand-varmepumper Tj = -15 °C (hvis TOL < -20 °C) Pdh       For luft-vand-varmepumper Tj = -15 °C (hvis TOL < -20 °C) COPd    
Bivalenttemperatur Tbiv -10     For luft-vand-varmepumper: Temperaturgrænse for drift     °C
Cyklusintervalydelse for opvarmning Pcych       Cyklusintervalydelse      
Loefficient for effektivitetstab Cdh 0,99-1     Temperaturgrænse for vandopvarmning WTOL   °C
Elforbrug i andre tilstande end aktiv tilstand   Supplerende forsyningsanlæg
Slukket tilstand POFF 0,002     Nominel nytteeffekt Psup 0 kW
Termostat fra-tilstand PTO 0,024            
Standbytilstand PSB 0,002     Energiinputtype Elektrisk    
Krumtaphusopvarmningstilstand PCK 0,000            
Andet          
Ydelsesregulering: Variabel kompressor Variabel indendørs vandflow   For luft-vand-varmepumper: Nominel luftgennemstrømning ude     m3/h
  Variabel indendørs temperatur regulering   For vand- eller brine-vand-varmepumper: Nominel brine- eller vandgennemstrømning, varmeveksler, ude   1,041 m3/h
Lydeffektniveau, inde/ude LWA 51 dB          
Årligt energiforbrug QHE 2386 kWh          

 

Model GEO 9
Luft-vand-varmepumpe Nej
Vand-vand-varmepumpe Nej
Brine-vand-varmepumpe Ja
Lavtemperaturvarmepumpe Ja
Udstyret med supplerende forsyningsanlæg Ja
Varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning Nej

 

Temperaturstyring  
Model CTS700
Klasse 2
Andel af årsvirkningsgrad 2%

 

Element Symbol Værdi Enhed   Element Symbol Værdi Enhed
     
Nominel nytteeffekt (*) Prated 9,05 kW   Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning ŋs 232 %
*Angivet varmeydelse for dellast ved indetemperatur på 20 °C og udetemperatur på Tj   Angivet effektfaktor eller primærenergi-effektfaktor for dellast ved indetemperatur på 20 °C og udetemperatur på Tj
Tj = -7 °C Pdh 8,01 kW   Tj = -7 °C COPd 4,42  
Tj = +2 °C Pdh 4,87 kW   Tj = +2 °C COPd 5,33  
Tj = +7 °C Pdh 3,13 kW   Tj = +7 °C COPd 5,96  
Tj = +12 °C Pdh 1,39 kW   Tj = +12 °C COPd 5,96  
Tj = bivalenttemperatur Pdh 9,05 kW   Tj = bivalenttemperatur COPd 4,16  
     
Tj = temperaturgrænse for drift Pdh       Tj = temperaturgrænse for drift COPd    
For luft-vand-varmepumper Tj = -15 °C (hvis TOL < -20 °C) Pdh       For luft-vand-varmepumper Tj = -15 °C (hvis TOL < -20 °C) COPd    
Bivalenttemperatur Tbiv -10     For luft-vand-varmepumper: Temperaturgrænse for drift     °C
Cyklusintervalydelse for opvarmning Pcych       Cyklusintervalydelse      
Loefficient for effektivitetstab Cdh 0,94-0,99     Temperaturgrænse for vandopvarmning WTOL   °C
Elforbrug i andre tilstande end aktiv tilstand   Supplerende forsyningsanlæg
Slukket tilstand POFF 0,010     Nominel nytteeffekt Psup 0 kW
Termostat fra-tilstand PTO 0,015            
Standbytilstand PSB 0,010     Energiinputtype Elektrisk    
Krumtaphusopvarmningstilstand PCK 0,010            
Andet          
Ydelsesregulering: Variabel kompressor Variabel indendørs vandflow   For luft-vand-varmepumper: Nominel luftgennemstrømning ude     m3/h
  Variabel indendørs temperatur regulering   For vand- eller brine-vand-varmepumper: Nominel brine- eller vandgennemstrømning, varmeveksler, ude   1,53 m3/h
Lydeffektniveau, inde/ude LWA   dB          
Årligt energiforbrug QHE   kWh          

COP - GEO 3

Testet i henhold til EN14825 

 

COP - GEO 6

Testet i henhold til EN14825 

COP - GEO 9

Testet i henhold til EN14825 

Front
1. Returløb brine
2. Fremløb brine
3. Returløb centralvarme

Bund
1. Returløb brine
2. Fremlløb brine
3. Fremløb centralvarme
4. Returløb centralvarme

Styring af GEO 3, GEO 6 og GEO 9 foretages med det samme CTS 700 touch panel, der bruges til Compact P ventilation og varmt brugsvand.

Der tilbyder en lang række funktioner, f.eks. menustyret betjening, sommer/vinterdrift, ude- eller rumkompenseret styring og temperaturstyring.

1 Fordamper
2 Serviceventil for lavtryk
3 Lavtrykspressostat
4 Kompressor
5 Højtrykspressostat
6 Kondensator
7 Ekspansionsventil
8 Skueglas med fugtighedsindikator
9 Serviceventil for højtryk
10 Kombifilter
11 Samleflade 1”
12 Flexslange 1”
13 Påfyldningshane
14 Afspærringsventil
15 Snavsfilter
16 Sikkerhedsventil 3,5 bar
17 Manometer
18 Kuglehane
19 Cirkulationspumpe 130 mm
20 Miljøpressostat 0,5/1,1 bar
21 Flexslange 10 mm
22 Ekspansionsbeholder 8 L
23 Automatudlufter 3/8”
24 Elpatron 2 kW
25 Temperaturføler T18
26 Sikkerhedsventil 2,5 bar
27 Samleflade 3/4”
28 Overstrømsventil
36 Cirkulationspumpe
40 Temperaturføler T13
41 Temperaturføler T14
42 Temperaturføler T16
43 Temperaturføler T17
46 Udetemperaturføler T20

Funktionsoversigt CTS 700 styring

Funktionsoversigt  

 +Standard 

-Tilbehør

3 niveauer Styringen er opdelt i tre niveauer: Bruger / Installatør / Admin med forskellige muligheder på de enkelte niveauer.  +
Ugeplan Det er muligt at programmere sit eget ugeprogram, tilpasset sit eget brugsmønster.  +
Brugervalg 1 Giver mulighed for at overstyre driftstilstanden i hovedmenuen via eksternt potentialfri kontakt eller PIR-sensor.  +
Brugervalg 2 Giver mulighed for at overstyre driftstilstanden i hovedmenuen via eksternt potentialfri kontakt eller PIR-sensor. Brugervalg 2 har højere prioritet end Brugervalg 1. +
Brugervalg 2 ud Når brugervalg 2 er aktiv, gives der samtidig et udgangssignal. +
Alarmer Alarmliste med alle alarmer. +
Datalog Mulighed for datalogning  
Filtervagt Tidsstyret filteralarm (fabriksindstillet til 90 dage). Trinløst indstillelig 30 - 360 dage.  +
100% Bypass Luften ledes forbi varmeveksleren, hvis der ikke er behov for varmegenvinding. +
Luftkvalitet Giver mulighed for at vælge fugtføler og/eller CO2-føler til og fra.  +/-
Fugtstyring Giver mulighed for højere eller lavere ventilationstrin ved høj/lav luftfugtighed.  +
CO2 styring Giver mulighed for højere eller lavere ventilationstrin ved højt/lavt CO2-niveau. -
Lavt luftskifte Giver mulighed for at vælge lavt ventilationstrin ved lave udetemperaturer og luftfugtighed. +
Natsænkning Mulighed for at indstille lavere ventilation, temperatur og varmt vand om natten. +
Afrimning Temperaturbaseret automatisk funktion for afrimning af veksler. +
Frostsikring I tilfælde af svigtende varmesystem slukkes aggregatet for at undgå yderligere nedkøling med risiko for frostsprængning af varmefladen. +
Temperaturstyring Giver mulighed for at vælge den styrende temperaturføler for aggregatet.
•     T3 UDSUG (fraluft)
•     TExt rumtermostat
+
-
Luftmængde Mulighed for trinløs indstilling af luftmængde fra 20 til 100 %. I fire trin. +
Sommer/vinter drift Aggregatet indstiller automatik sommer og vinter drift. +
Legionella bekæmpelse Der kan vælges en ugedag eller en fast dag på måneden, hvor brugsvandstemperaturen f.eks. mellem kl. 01.00 - 06.00, hæves til 65°C. +
Brandalarm Mulighed for tilslutning af brandtermostater, røgdetektorer og andre brandmeldekontakter. Ved alarm lukkes røgspjæld og aggregatet stopper. +
Fælles alarm Udgang for fælles alarm. +
Køling Mulighed for at vælge om aggregatet skal køre et højere eller højeste ventilationstrin under køling. Via ugeplan mulighed for opsætning af natkøling. +
Ekstern varmeflade •     Temperaturføler T7 er tilluftsføler
•     Integreret frostsikring af ekstern vandvarmeflade
•     Styring af motorventil og cirkulationspumpe
-
Ekstern elvarmeflade •     Temperaturføler T7 er tilluftsføler
•     Overophedningssikring
-
Eksternt netværk Muligt at tilslutte anlægget til eksternt netværk.  
Nulstil Giver mulighed for at vende tilbage til fabriksindstillingerne.  +
Sprog Indstilling af sprog dansk, engelsk, tysk.  +

 

Om Nilan

Boligløsninger

Erhvervsløsninger

 

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Messer


Helsinki, Finland
7. - 9. Oktober 2020

Odense Congress Center
21. - 23. april 2021
Nilan A/S · Nilanvej 2 · 8722 Hedensted · Telefon 76752500 · nilan@nilan.dk
Disclaimer
Privatlivs- og cookiepolitik