Compact P EK med el-kedel

Compact P EK har de samme funktioner og fordele som Compact P, men kan yderligere opvarme boligen via en el-kedel. 

El-opvarmning er en god løsning, hvis huset er meget tæt og derfor ikke skal bruge så meget energi på opvarmning, f.eks. ved et Passiv-hus. Dog skal der undersøges om lovgivningen i det lokale område tillader el-opvarmning.

Fordelen ved Compact P EK er, at der ikke skal graves jordslanger ned eller installeres en udeluft-varmepumpe, som ved traditionelle opvarmningsløsninger med en varmepumpe. Det gør selve installationen nemmere og billigere.

Compact P EK kan også fås i en udgave med indbygget forvarmelegeme – Compact P Polar EK. Compact P Polar EK er optimal at bruge i kolde klimaer. 

Vigtig information:
Vi gør opmærksom på, at der til det norske marked findes en variant tilpasset de lokale temperaturer og vandkvaliteter. Kontakt venligst Nilan for nærmere information.

Compact P EK-anlægget har en indbygget el-kedel, der kan tilsluttes et vandbårent centralvarmesystem, og dermed opvarme boligen via el.

Fordelen ved Compact P EK er, at der ikke skal graves jordslanger ned eller installeres en udeluft-varmepumpe, som ved traditionelle opvarmningsløsninger med en varmepumpe. Det gør installationen nemmere og billigere.

El-opvarmning er en god løsning, hvis huset er meget tæt og derfor ikke skal bruge så meget energi på opvarmning, som f.eks. er tilfældet ved Passiv-huse. Dog skal der undersøges om lovgivningen tillader el-opvarmning.

Ecodesign/ERP data

Ventilatordata
Motordata (optimalt driftspunkt)

Topcover

Til afdækning af kanalføring over aggregatet, tilbyder Nilan et afdækningscover i hvidlakeret alu-zink.

Sol

Ekstra varmeveksler på 0,7 m2 i varmtvandsbeholderen, der kan tilsluttes til et solvarmeanlæg på ca. 3 m2 eller til andre varmekilder.

CO2 føler - CTS700 styring

Med en CO2-føler monteret kan ventilationshastigheden forprogrammeres med CTS700 til at køre højere ventilationstrin ved et højt CO2-niveau i fraluften. CO2-niveau er programmerbart.

Pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7)

Hvis nogen i boligen lider af pollenallergi og ønsker ekstra filtrering af udeluften, er det muligt at bestille et Pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7) som tilbehør, til erstatning for det pladefilter ISO Coarse >90% (G4), der er placeret i udelufttilførslen.

EM-box

Med en EM-box er det muligt at varmegenvinde på udsugningsluften fra emhætten, og dermed øge temperaturvirkningsgraden i de perioder, hvor der laves mad. EM-boxen er forsynet med et stålfilter, der effektivt renser emhætteluften for fedtpartikler og beskytter dermed aggregatet.

 

El forvarmeflade til frostsikring

Med en el-forvarmeflade bliver udeluften opvarmet inden den kommer ind i aggregatet. Dermed undgås afrimning af aggregatet, hvilket giver et effekttab.
Der medfølger temperaturføler til kanalmontage.

(Anlæg som fås som Polar-version har integreret forvarmeflade til frostsikring)

El-eftervarmeflade inkl. regulering

Med en el-eftervarmeflade kan tilluftstemperaturen hæves til det ønskede niveau.
El-eftervarmefladen bliver leveret til montage i tilluftskanalen, og er monteret med nødvendige følere.

 

Vand-eftervarmeflade inkl. regulering (kanalmonteres)

Med en vand-eftervarmeflade kan tilluftstemperaturen hæves til det ønskede niveau. Vand-eftervarmefladen er til kanalmontage og skal tilsluttes den primære varmeforsyning. Leveres sammen med en to-vejs-reguleringsventil, temperaturføler og frosttermostat (anbefales ikke til GEO / AIR).

Tegning af kanaler

For at sikre en korrektion fordeling af ventilationen, er det muligt at bestille Nilan til at tegne installationen med NilAIR slanger eller Spiro-rør.

Universalløfter

Med Nilans Universalløfter er det muligt at løfte aggregatet af pallen, uden at foretage tunge løft. Derefter kan det let skubbes på plads.

 

Datablad
Compact P Serien

Brochurer
Ventilations- og indeklimaløsninger

Montagevejledning
Compact P EK

Brugervejledning
Compact P

Softwarevejledning
Compact P

CTS 700 Modbus protokol

 

Model EK 3 kW
Kondensationskedel Nej
Lavtemperaturkedel Nej
B1-kedel Nej
Kraftvarmeanlæg til rumopvarmning Nej
Anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning Nej

 

Element Symbol Værdi Enhed   Element Symbol Værdi Enhed
     
Nominel nytteeffekt Prated 2,914 kW   Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning ŋs 39 %
     
Ved nominel nytteeffekt og højtemperaturanvendelse P4 2,914 kW   Ved nominel nytteeffekt og højtemperaturanvendelse ŋ4 39 %
          Andet
          Varmetab ved standby Pstby 0,0864 kW

 

Model EK 6 kW
Kondensationskedel Nej
Lavtemperaturkedel Nej
B1-kedel Nej
Kraftvarmeanlæg til rumopvarmning Nej
Anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning Nej

 

Element Symbol Værdi Enhed   Element Symbol Værdi Enhed
     
Nominel nytteeffekt Prated 5,914 kW   Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning ŋs 39 %
     
Ved nominel nytteeffekt og højtemperaturanvendelse P4 5,914 kW   Ved nominel nytteeffekt og højtemperaturanvendelse ŋ4 39 %
          Andet
          Varmetab ved standby Pstby 0,0864 kW

 

Model EK 9 kW
Kondensationskedel Nej
Lavtemperaturkedel Nej
B1-kedel Nej
Kraftvarmeanlæg til rumopvarmning Nej
Anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning Nej

 

Element Symbol Værdi Enhed   Element Symbol Værdi Enhed
     
Nominel nytteeffekt Prated 8,914 kW   Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning ŋs 40 %
     
Ved nominel nytteeffekt og højtemperaturanvendelse P4 8,914 kW   Ved nominel nytteeffekt og højtemperaturanvendelse ŋ4 40 %
          Andet
          Varmetab ved standby Pstby 0,0864 kW

 

Compact P EK 3 kW

Varmeeffekt 3 kW
Forsyningsspænding 230 V / 3 x 230V / 3 x 400V
Max. sikringsstørrelse (1 x 230 V) 16 A
Max. sikringsstørrelse (3 x 230 V) 13 A
Max. sikringsstørrelse (3 x 400V) 13 A
Vægt (Compact P + elkedel) 223 kg
Standby elforbrug 2 W
Trykekspansionsbeholder 10 l

Compact P EK 6 kW

Varmeeffekt 6 kW
Forsyningsspænding 230 V / 3 x 230V / 3 x 400V
Max. sikringsstørrelse (1 x 230 V) 32 A
Max. sikringsstørrelse (3 x 230 V) 13 A
Max. sikringsstørrelse (3 x 400V) 13 A
Vægt (Compact P + elkedel) 223 kg
Standby elforbrug 2 W
Trykekspansionsbeholder 10 l

Compact P EK 9 kW

Varmeeffekt 9 kW
Forsyningsspænding 3 x 230V / 3 x 400V
Max. sikringsstørrelse (3 x 230 V) 16 A
Max. sikringsstørrelse (3 x 400V) 16 A
Vægt (Compact P + elkedel) 223 kg
Standby elforbrug 2 W
Trykekspansionsbeholder 10 l

Målskema

1 Fremløb el-kedel 3/4”
2 Returløb el-kedel 3/4”
3 Koldvands tilgang 3/4”
4 Varmtvands afgang 3/4”
5 Følerlomme 3/4”
6 Tilslutning for cirkulationsrør 3/4”
7 Afkast
8 Tilluft
9 Udeluft
10 Fraluft

Alle mål er i mm.

1 Samleflade 3/4”
2 Afspæringshane
3 Cirkulationspumpe
4 Fyldehane 1/2”
5 Elkedel med elvarmelegeme
6 Trykekspansionsbeholder
7 Automatudlufter
8 Temperaturføler
9 Manometer
10 Sikkerhedsventil 2,5 bar
11 Snavsfilter

Funktionsoversigt CTS 700 styring

Funktionsoversigt  

 +Standard 

-Tilbehør

3 niveauer Styringen er opdelt i tre niveauer: Bruger / Installatør / Admin, med forskellige muligheder på de enkelte niveauer.  +
Ugeplan Det er muligt at programmere sit eget ugeprogram, tilpasset sit eget brugsmønster.  +
Brugervalg 1 Giver mulighed for at overstyre driftstilstanden i hovedmenuen via eksternt potentialfri kontakt eller PIR-sensor.  +
Brugervalg 2 Giver mulighed for at overstyre driftstilstanden i hovedmenuen via eksternt potentialfri kontakt eller PIR-sensor. Brugervalg 2 har højere prioritet end Brugervalg 1. +
Brugervalg 2 ud Når brugervalg 2 er aktiv, gives der samtidig et udgangssignal. +
Alarmer Alarmliste med alle alarmer. +
Datalog Mulighed for datalogning  
Filtervagt Tidsstyret filteralarm (fabriksindstillet til 90 dage). Trinløst indstillelig 30 - 360 dage.  +
100% Bypass Luften ledes forbi varmeveksleren, hvis der ikke er behov for varmegenvinding. +
Luftkvalitet Giver mulighed for at vælge fugtføler og/eller CO2-føler til og fra.  +/-
Fugtstyring Giver mulighed for højere eller lavere ventilationstrin ved høj/lav luftfugtighed.  +
CO2 styring Giver mulighed for højere eller lavere ventilationstrin ved højt/lavt CO2-niveau. -
Lavt luftskifte Giver mulighed for at vælge lavt ventilationstrin ved lave udetemperaturer og luftfugtighed. +
Natsænkning Mulighed for at indstille lavere ventilation, temperatur og varmt vand om natten. +
Afrimning Temperaturbaseret automatisk funktion for afrimning af veksler. +
Frostsikring I tilfælde af svigtende varmesystem slukkes aggregatet for at undgå yderligere nedkøling med risiko for frostsprængning af varmefladen. +
Temperaturstyring Giver mulighed for at vælge den styrende temperaturføler for aggregatet.
•     T3 UDSUG (fraluft)
•     TExt rumtermostat
+
-
Luftmængde Mulighed for trinløs indstilling af luftmængde fra 20 til 100 %. I fire trin. +
Sommer/vinter drift Aggregatet indstiller automatik sommer og vinter drift. +
Legionella bekæmpelse Der kan vælges en ugedag eller en fast dag på måneden, hvor brugsvandstemperaturen f.eks. mellem kl. 01.00 - 06.00, hæves til 65°C. +
Brandalarm Mulighed for tilslutning af brandtermostater, røgdetektorer og andre brandmeldekontakter. Ved alarm lukkes røgspjæld og aggregatet stopper. +
Fælles alarm Udgang for fælles alarm. +
Køling Mulighed for at vælge om aggregatet skal køre et højere eller højeste ventilationstrin under køling. Via ugeplan mulighed for opsætning af natkøling. +
Ekstern varmeflade •     Temperaturføler T7 er tilluftsføler
•     Integreret frostsikring af ekstern vandvarmeflade
•     Styring af motorventil og cirkulationspumpe
-
Ekstern elvarmeflade •     Temperaturføler T7 er tilluftsføler
•     Overophedningssikring
-
Eksternt netværk Muligt at tilslutte anlægget til eksternt netværk.  
Nulstil Giver mulighed for at vende tilbage til fabriksindstillingerne.  +
Sprog Indstilling af sprog dansk, engelsk, tysk.  +

 

Om Nilan

Boligløsninger

Erhvervsløsninger

 

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Messer


Helsinki, Finland
7. - 9. Oktober 2020

Odense Congress Center
21. - 23. april 2021
Nilan A/S · Nilanvej 2 · 8722 Hedensted · Telefon 76752500 · nilan@nilan.dk
Disclaimer
Privatlivs- og cookiepolitik