Compact P EK med el-kedel

Compact P EK har de samme funktioner og fordele som Compact P, men kan yderligere opvarme boligen via en el-kedel. 

El-opvarmning er en god løsning, hvis huset er meget tæt og derfor ikke skal bruge så meget energi på opvarmning, f.eks. ved et Passiv-hus. Dog skal der undersøges om lovgivningen i det lokale område tillader el-opvarmning.

Fordelen ved Compact P EK er, at der ikke skal graves jordslanger ned eller installeres en udeluft-varmepumpe, som ved traditionelle opvarmningsløsninger med en varmepumpe. Det gør selve installationen nemmere og billigere.

Compact P EK kan også fås i en udgave med indbygget forvarmelegeme – Compact P Polar EK. Compact P Polar EK er optimal at bruge i kolde klimaer. 

Vigtig information:
Vi gør opmærksom på, at der til det norske marked findes en variant tilpasset de lokale temperaturer og vandkvaliteter. Kontakt venligst Nilan for nærmere information.

Compact P EK-anlægget har en indbygget el-kedel, der kan tilsluttes et vandbårent centralvarmesystem, og dermed opvarme boligen via el.

Fordelen ved Compact P EK er, at der ikke skal graves jordslanger ned eller installeres en udeluft-varmepumpe, som ved traditionelle opvarmningsløsninger med en varmepumpe. Det gør installationen nemmere og billigere.

El-opvarmning er en god løsning, hvis huset er meget tæt og derfor ikke skal bruge så meget energi på opvarmning, som f.eks. er tilfældet ved Passiv-huse. Dog skal der undersøges om lovgivningen tillader el-opvarmning.

Ecodesign/ERP data

Ventilatordata
Motordata (optimalt driftspunkt)

Topcover

Til afdækning af kanalføring over aggregatet, tilbyder Nilan et afdækningscover i hvidlakeret alu-zink.

Sol

Ekstra varmeveksler på 0,7 m2 i varmtvandsbeholderen, der kan tilsluttes til et solvarmeanlæg på ca. 3 m2 eller til andre varmekilder.

CO2 føler - CTS700 styring

Med en CO2-føler monteret kan ventilationshastigheden forprogrammeres med CTS700 til at køre højere ventilationstrin ved et højt CO2-niveau i fraluften. CO2-niveau er programmerbart.

Pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7)

Er du allergiker, og ønsker ekstra filtrering af udeluften, er det muligt at bestille et Pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7) som tilbehør, til erstatning for det pladefilter ISO Coarse >90% (G4), der er placeret i udelufttilførslen.

EM-box

Med en EM-box er det muligt at varmegenvinde på udsugningsluften fra emhætten, og dermed øge temperaturvirkningsgraden i de perioder, hvor der laves mad. EM-boxen er forsynet med et stålfilter, der effektivt renser emhætteluften for fedtpartikler og beskytter dermed aggregatet (optionsprint nødvendigt).

 

El forvarmeflade til frostsikring

Med en el-forvarmeflade bliver udeluften opvarmet inden den kommer ind i aggregatet. Dermed undgås afrimning af aggregatet, hvilket giver et effekttab.
Der medfølger temperaturføler til kanalmontage.

(Anlæg som fås som Polar-version har integreret forvarmeflade til frostsikring)

El-eftervarmeflade inkl. regulering

Med en el-eftervarmeflade kan tilluftstemperaturen hæves til det ønskede niveau.
El-eftervarmefladen bliver leveret til montage i tilluftskanalen, og er monteret med nødvendige følere.

 

Vand-eftervarmeflade inkl. regulering (kanalmonteres)

Med en vand-eftervarmeflade kan tilluftstemperaturen hæves til det ønskede niveau. Vand-eftervarmefladen er til kanalmontage og skal tilsluttes den primære varmeforsyning. Leveres sammen med en to-vejs-reguleringsventil, temperaturføler og frosttermostat (optionsprint nødvendigt).

Tegning af kanaler

For at sikre en korrektion fordeling af ventilationen, er det muligt at bestille Nilan til at tegne installationen med NilAIR slanger eller Spiro-rør.

Universalløfter

Med Nilans Universalløfter er det muligt at løfte aggregatet af pallen, uden at foretage tunge løft. Derefter kan det let skubbes på plads.

 

Datablad
Compact P Serien

Brochurer
Ventilations- og indeklimaløsninger

Montagevejledning
Compact P EK

Brugervejledning
Compact P

Softwarevejledning
Compact P

CTS 700 Modbus protokol

 

Model EK 3 kW
Kondensationskedel Nej
Lavtemperaturkedel Nej
B1-kedel Nej
Kraftvarmeanlæg til rumopvarmning Nej
Anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning Nej

 

Element Symbol Værdi Enhed   Element Symbol Værdi Enhed
     
Nominel nytteeffekt Prated 2,914 kW   Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning ŋs 39 %
     
Ved nominel nytteeffekt og højtemperaturanvendelse P4 2,914 kW   Ved nominel nytteeffekt og højtemperaturanvendelse ŋ4 39 %
          Andet
          Varmetab ved standby Pstby 0,0864 kW

 

Model EK 6 kW
Kondensationskedel Nej
Lavtemperaturkedel Nej
B1-kedel Nej
Kraftvarmeanlæg til rumopvarmning Nej
Anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning Nej

 

Element Symbol Værdi Enhed   Element Symbol Værdi Enhed
     
Nominel nytteeffekt Prated 5,914 kW   Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning ŋs 39 %
     
Ved nominel nytteeffekt og højtemperaturanvendelse P4 5,914 kW   Ved nominel nytteeffekt og højtemperaturanvendelse ŋ4 39 %
          Andet
          Varmetab ved standby Pstby 0,0864 kW

 

Model EK 9 kW
Kondensationskedel Nej
Lavtemperaturkedel Nej
B1-kedel Nej
Kraftvarmeanlæg til rumopvarmning Nej
Anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning Nej

 

Element Symbol Værdi Enhed   Element Symbol Værdi Enhed
     
Nominel nytteeffekt Prated 8,914 kW   Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning ŋs 40 %
     
Ved nominel nytteeffekt og højtemperaturanvendelse P4 8,914 kW   Ved nominel nytteeffekt og højtemperaturanvendelse ŋ4 40 %
          Andet
          Varmetab ved standby Pstby 0,0864 kW

 

Compact P EK 3 kW

Varmeeffekt 3 kW
Forsyningsspænding 230 V / 3 x 230V / 3 x 400V
Max. sikringsstørrelse (1 x 230 V) 16 A
Max. sikringsstørrelse (3 x 230 V) 13 A
Max. sikringsstørrelse (3 x 400V) 13 A
Vægt (elkedel) 21 kg
Standby elforbrug 2 W
Trykekspansionsbeholder 10 l

Compact P EK 6 kW

Varmeeffekt 6 kW
Forsyningsspænding 230 V / 3 x 230V / 3 x 400V
Max. sikringsstørrelse (1 x 230 V) 32 A
Max. sikringsstørrelse (3 x 230 V) 13 A
Max. sikringsstørrelse (3 x 400V) 13 A
Vægt (elkedel) 21 kg
Standby elforbrug 2 W
Trykekspansionsbeholder 10 l

Compact P EK 9 kW

Varmeeffekt 9 kW
Forsyningsspænding 3 x 230V / 3 x 400V
Max. sikringsstørrelse (3 x 230 V) 16 A
Max. sikringsstørrelse (3 x 400V) 16 A
Vægt (elkedel) 21 kg
Standby elforbrug 2 W
Trykekspansionsbeholder 10 l

Målskema

1 Fremløb el-kedel 3/4”
2 Returløb el-kedel 3/4”
3 Koldvands tilgang 3/4”
4 Varmtvands afgang 3/4”
5 Følerlomme 3/4”
6 Tilslutning for cirkulationsrør 3/4”
7 Afkast
8 Tilluft
9 Udeluft
10 Fraluft

Alle mål er i mm.

1 Samleflade 3/4”
2 Afspæringshane
3 Cirkulationspumpe
4 Fyldehane 1/2”
5 Elkedel med elvarmelegeme
6 Trykekspansionsbeholder
7 Automatudlufter
8 Temperaturføler
9 Manometer
10 Sikkerhedsventil 2,5 bar
11 Snavsfilter

Funktionsoversigt CTS 700 styring

Funktionsoversigt  

 +Standard 

-Tilbehør

3 niveauer Styringen er opdelt i tre niveauer: Bruger / Installatør / Admin, med forskellige muligheder på de enkelte niveauer.  +
Ugeplan Det er muligt at programmere sit eget ugeprogram, tilpasset sit eget brugsmønster.  +
Brugervalg 1 Giver mulighed for at overstyre driftstilstanden i hovedmenuen via eksternt potentialfri kontakt eller PIR-sensor.  +
Brugervalg 2 Giver mulighed for at overstyre driftstilstanden i hovedmenuen via eksternt potentialfri kontakt eller PIR-sensor. Brugervalg 2 har højere prioritet end Brugervalg 1. +
Brugervalg 2 ud Når brugervalg 2 er aktiv, gives der samtidig et udgangssignal. +
Alarmer Alarmliste med alle alarmer. +
Datalog Mulighed for datalogning  
Filtervagt Tidsstyret filteralarm (fabriksindstillet til 90 dage). Trinløst indstillelig 30 - 360 dage.  +
100% Bypass Luften ledes forbi varmeveksleren, hvis der ikke er behov for varmegenvinding. +
Luftkvalitet Giver mulighed for at vælge fugtføler og/eller CO2-føler til og fra.  +/-
Fugtstyring Giver mulighed for højere eller lavere ventilationstrin ved høj/lav luftfugtighed.  +
CO2 styring Giver mulighed for højere eller lavere ventilationstrin ved højt/lavt CO2-niveau. -
Lavt luftskifte Giver mulighed for at vælge lavt ventilationstrin ved lave udetemperaturer og luftfugtighed. +
Natsænkning Mulighed for at indstille lavere ventilation, temperatur og varmt vand om natten. +
Afrimning Temperaturbaseret automatisk funktion for afrimning af veksler. +
Frostsikring I tilfælde af svigtende varmesystem slukkes aggregatet for at undgå yderligere nedkøling med risiko for frostsprængning af varmefladen. +
Temperaturstyring Giver mulighed for at vælge den styrende temperaturføler for aggregatet.
•     T3 UDSUG (fraluft)
•     TExt rumtermostat
+
-
Luftmængde Mulighed for trinløs indstilling af luftmængde fra 20 til 100 %. I fire trin. +
Sommer/vinter drift Aggregatet indstiller automatik sommer og vinter drift. +
Legionella bekæmpelse Der kan vælges en ugedag eller en fast dag på måneden, hvor brugsvandstemperaturen f.eks. mellem kl. 01.00 - 06.00, hæves til 65°C. +
Brandalarm Mulighed for tilslutning af brandtermostater, røgdetektorer og andre brandmeldekontakter. Ved alarm lukkes røgspjæld og aggregatet stopper. +
Fælles alarm Udgang for fælles alarm. +
Køling Mulighed for at vælge om aggregatet skal køre et højere eller højeste ventilationstrin under køling. Via ugeplan mulighed for opsætning af natkøling. +
Ekstern varmeflade •     Temperaturføler T7 er tilluftsføler
•     Integreret frostsikring af ekstern vandvarmeflade
•     Styring af motorventil og cirkulationspumpe
-
Ekstern elvarmeflade •     Temperaturføler T7 er tilluftsføler
•     Overophedningssikring
-
Eksternt netværk Muligt at tilslutte anlægget til eksternt netværk.  
Nulstil Giver mulighed for at vende tilbage til fabriksindstillingerne.  +
Sprog Indstilling af sprog dansk, engelsk, tysk.  +

 

Om Nilan

Boligløsninger

Erhvervsløsninger

 

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Messer


Basel, Schweiz
14.- 18. Januar 2020

Tulln, Østrig
17. - 19. januar 2020

Bolzano, Italien
22. - 25. januar 2020

Graz, Østrig
23. - 26. januar 2020

Wien; Østrig
20. - 23. februar 2020
Nilan A/S · Nilanvej 2 · 8722 Hedensted · Telefon 76752500 · nilan@nilan.dk
Disclaimer
Privatlivs- og cookiepolitik