Compact P

Compact P er modulbaseret og tilbyder dermed ikke bare en - men flere løsninger. Dette giver dig mulighed for at vælge den løsning, der passer bedst til størrelsen af ​​din bolig og din families behov.

Compact P er et ventilations- og varmeanlæg, der sikrer dit hjem ventilation, varmegenvinding samt varmt brugsvand. Dette sikrer en daglig fornyelse af luften ved at fjerne støv, lugt og overskydende fugt, hvilket giver et sundt og behageligt indeklima.

Hvis du er på udkig efter en løsning, der samtidig sikrer centralvarme i huset, anbefaler vi en Compact P-løsning med en jord- eller udeluftvarmepumpe.

Som et ud af få kompakte ventilations- og varmegenvindingsanlæg i verden har Compact P modtaget den internationalt anerkendte Passivhus-certificering – som en ubestridelig anerkendelse af de miljømæssige fordele, der følger af dets høje effektivitet. Denne certificering betyder, at Compact P er forhåndsgodkendt til passivhuse, og der er dermed ikke behov for yderligere dokumentation.

Compact P serien med henholdsvis GEO eller AIR varmepumper har opnået den tyske Smart Grid certificering, hvilket betyder, at det kan tilpasse driften efter el-nettes strømkapacitet.

 

 

Explorez les plusieurs possibilités de Compact P

Compact P er en energieffektiv total indeklimaløsning til alle former for lavenergihuse, standard enfamiliehuse, lejligheder og mindre kontorområder i erhvervslejemål med et ventilationsbehov på op til 300 m3/h. Compact P har en 180 l varmtvandsbeholder med 2 lags glasemalje, der sikrer en lang levetid.

Compact P genvinder energien i den udsugede luft med en højeffektiv modstrømsveksler. Den restenergi som modstrømsveksleren ikke udnytter, udnyttes af varmepumpen til produktion af varmt brugsvand og til yderligere opvarmning af tilluften. Varmepumpen har reversibel kølekreds, hvilket betyder, at aggregatet om sommeren kan køle tilluften med op til 10 °C.

Kølingen virker ikke som et airconditionsanlæg på grund af det lave luftskifte, men ved nedkølingen affugtes tilluften, hvilket giver et mere behageligt indeklima, end man kan opnå med et almindeligt ventilationsaggregat uden varmepumpe.

Dimensioner (BxDxH) 900 x 610 x 2065 mm
Vægt 202 kg
Pladetype kabinet Aluzink stålplade, pulverlakeret hvid RAL9016
Varmevekslertype Modstrømsveksler i polystyren
Ventilatortype EC, omdrejningskonstante
Filterklasse Standard ISO Coarse >90% (G4)
Kanaltilslutninger Ø 160 mm
Kondensafløb PVC, Ø 20×1,5 mm
Ekstern lækage < 1,4% (*3)
Intern lækage < 1,1% (*4)
Forsyningsspænding 230 V (±10 %), 50/60 HZ
Max optagen effekt 2,2 kW/ 9,6 A (*1) // 3,4 kW/14,8 A (*2)
Tæthedsklasse IP31
Standby effektforbrug 3 W
Omgivelsestemperatur 1,2 kW

Ecodesign/ERP data

Ventilatordata
Motordata (optimalt driftspunkt)

* 1 Compact P standard
* 2 Compact P Polar med indbygget forvarmeflade
* 3 Ved ± 250 Pa og 265 m3/h iht. EN 13141-7.
* 4 Ved ± 100 Pa og 265 m3/h iht. EN 13141-7.

El forvarmeflade til frostsikring

Med en el-forvarmeflade bliver udeluften opvarmet inden den kommer ind i aggregatet. Dermed undgås afrimning af aggregatet, hvilket giver et effekttab.
Der medfølger temperaturføler til kanalmontage.

(Anlæg som fås som Polar-version har integreret forvarmeflade til frostsikring)

Sol

Ekstra varmeveksler på 0,7 m2 i varmtvandsbeholderen, der kan tilsluttes til et solvarmeanlæg på ca. 3 m2 eller til andre varmekilder.

Topcover

Til afdækning af kanalføring over aggregatet, tilbyder Nilan et afdækningscover i hvidlakeret alu-zink.

CO2 føler - CTS700 styring

Med en CO2-føler monteret kan ventilationshastigheden forprogrammeres med CTS700 til at køre højere ventilationstrin ved et højt CO2-niveau i fraluften. CO2-niveau er programmerbart.

Pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7)

Hvis nogen i boligen lider af pollenallergi og ønsker ekstra filtrering af udeluften, er det muligt at bestille et Pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7) som tilbehør, til erstatning for det pladefilter ISO Coarse >90% (G4), der er placeret i udelufttilførslen.

EM-box

Med en EM-box er det muligt at varmegenvinde på udsugningsluften fra emhætten, og dermed øge temperaturvirkningsgraden i de perioder, hvor der laves mad. EM-boxen er forsynet med et stålfilter, der effektivt renser emhætteluften for fedtpartikler og beskytter dermed aggregatet.

 

El-eftervarmeflade inkl. regulering

Med en el-eftervarmeflade kan tilluftstemperaturen hæves til det ønskede niveau.
El-eftervarmefladen bliver leveret til montage i tilluftskanalen, og er monteret med nødvendige følere.

 

Vand-eftervarmeflade inkl. regulering (kanalmonteres)

Med en vand-eftervarmeflade kan tilluftstemperaturen hæves til det ønskede niveau. Vand-eftervarmefladen er til kanalmontage og skal tilsluttes den primære varmeforsyning. Leveres sammen med en to-vejs-reguleringsventil, temperaturføler og frosttermostat (anbefales ikke til GEO / AIR).

Universalløfter

Med Nilans Universalløfter er det muligt at løfte aggregatet af pallen, uden at foretage tunge løft. Derefter kan det let skubbes på plads.

 

Tegning af kanaler

For at sikre en korrektion fordeling af ventilationen, er det muligt at bestille Nilan til at tegne installationen med NilAIR slanger eller Spiro-rør.

Datablad
Compact P datablad

Brochure
Ventilations- og indeklimaløsninger

Datablad tilbehør
Emhætteløsninger
Varmeflader

DWG tegning
Compact P DWG tegning

3D filer
Compact P 3D fil

Hvis du ønsker at konvertere STEP filer til Revit skal du gøre følgende:
Importer STEP fil til Autocad, eksporter den som en 3D DWG fil og derefter importer filen i Revit.

Montagevejledning
Compact P CTS 700 Touch panel
 

Brugervejledning
Compact P CTS 700 Touch panel

Softwarevejledning
Compact P CTS700 Touch panel

CTS700 Modbus protokol

Passivhus certifikat
Compact P Passivhus-certificering (92m3)
Compact P Passivhus-certificering (172m3)


 

Forbrugsprofil vandvarmer L (large)
Energieffektivitetsklasse A
Energieffektivitet ved vandopvarmning
gennemsnitligt klima
94 %
Årligt elforbrug - gennemsnitligt klima 1081 kWh/annum
Temperaturindstillinger på termostaten 10 - 65 °C
Lydeffektniveau LWA 46 dB(A)
Vandvarmeren kan fungere uden for spidsbelastningsperioder (Smart-grid) Nej
Forholdsregler ved montage, installation og vedligehold Se montagevejledning
Energieffektivitet ved vandopvarmning koldt klima 94 %
Energieffektivitet ved vandopvarmning varmt klima 94 %
Årligt elforbrug - koldt klima 1081 kWh/annum
Årligt elforbrug - varmt klima 1081 kWh/annum

 

Kapacitet

Kapacitet af standardaggregat som funktion af volumenstrøm qv og eksternt tryktab Pt, ext.

SEL-værdier iht. EN 13141-7 er for standardanlæg med standardfiltre ISO Coarse >90% (G4) og uden eftervarmeflade.

SEL-værdier indeholder aggregatets samlede elforbrug ekskl. styring.

Konverteringsfaktor: J/m3 : 3600 = W/m3/h

OBS! SEL-værdierne er målt og angivet som en samlet værdi for begge ventilatorer.

Compact P tilbydes i en XL-udgave, der kan levere en luftmængde på 415 m3/h ved 100 Pa.

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgraden som funktion af volumenstrøm qv [m3/h] for aggregat med modstrømsveksler.

Temperaturvirkningsgrad iht. EN13141-7 (2°C / 20°C).

NB! Temperaturvirkningsgraden, er for modstrømsveksleren alene (uden varmepumpedrift).

Lyddata

Lyddata er for volumenstrøm (qv) = 210 m3/h og eksternt tryktab (Pt, ext ) = 100 Pa i henhold til EN 9614-2 for overflade og EN 5136 for kanaler.

Lydeffektniveauet LWA falder med faldende luftmængde og faldende modtryk.

Lydtryksniveauet LpA i en given afstand vil afhænge af de akustiske forhold på installationsstedet.

COP luft-luft

Varmeeffektfaktor COP [-] indblæsningsluft som funktion af udetemperatur [°C] og volumenstrøm qv [m3/h] i hht. EN14511 ved en fralufttemperatur = 21°C

NB! COP iht. EN14511 er udregnet for varmepumpe og modstrømsveksler samlet.

Varmeeffekt indblæsning

Varmeeffekt Qc [W] som funktion af volumenstrøm qv [m3/h] og udelufttemperatur [°C], i henhold til EN 14511, fraluft = 21 °C

Varmeeffekt er det bidrag til rumopvarmningen som friskluften tilføres gennem Compact P til indblæsningsluften.

Ventilationstabet er den varmeeffekt, der tabes uden varmegenvinding ved den givne volumenstrømsluft.

Tappevand

Tappevolumen i liter Vmax [L] fra Compact P beholder som funktion af tappetemperatur t [C°] og beholder temperatur ved 40, 50 og 60 °C

Tilslutninger
1: Udeluft
2: Tilluft
3: Fraluft
4: Afkastluft

Betjeningen af Compact P sker med det tilhørende CTS 700 touch panel, der tilbyder en lang række funktioner, f.eks. menustyret betjening, ugeprogram, tidsstyret
filtervagt, justering af ventilatorhastighed, temperatur, fejlmeddelelser m.m.

CTS 700 leveres fabriksindstillet med en grundindstilling, der kan tilpasses de driftsmæssige ønsker og krav, for at opnå en optimal drift og udnyttelse af aggregatet.

Vejledning i betjening af CTS 700 fremgår af en separat brugervejledning, som leveres med aggregatet.

Funktionsoversigt CTS 700 styring

Funktionsoversigt  

 +Standard 

-Tilbehør

3 niveauer Styringen er opdelt i tre niveauer: Bruger / Installatør / Admin, med forskellige muligheder på de enkelte niveauer.  +
Ugeplan Det er muligt at programmere sit eget ugeprogram, tilpasset sit eget brugsmønster.  +
Brugervalg 1 Giver mulighed for at overstyre driftstilstanden i hovedmenuen via eksternt potentialfri kontakt eller PIR-sensor.  +
Brugervalg 2 Giver mulighed for at overstyre driftstilstanden i hovedmenuen via eksternt potentialfri kontakt eller PIR-sensor. Brugervalg 2 har højere prioritet end Brugervalg 1. +
Brugervalg 2 ud Når brugervalg 2 er aktiv, gives der samtidig et udgangssignal. +
Alarmer Alarmliste med alle alarmer. +
Datalog Mulighed for datalogning  
Filtervagt Tidsstyret filteralarm (fabriksindstillet til 90 dage). Trinløst indstillelig 30 - 360 dage.  +
100% Bypass Luften ledes forbi varmeveksleren, hvis der ikke er behov for varmegenvinding. +
Luftkvalitet Giver mulighed for at vælge fugtføler og/eller CO2-føler til og fra.  +/-
Fugtstyring Giver mulighed for højere eller lavere ventilationstrin ved høj/lav luftfugtighed.  +
CO2 styring Giver mulighed for højere eller lavere ventilationstrin ved højt/lavt CO2-niveau. -
Lavt luftskifte Giver mulighed for at vælge lavt ventilationstrin ved lave udetemperaturer og luftfugtighed. +
Natsænkning Mulighed for at indstille lavere ventilation, temperatur og varmt vand om natten. +
Afrimning Temperaturbaseret automatisk funktion for afrimning af veksler. +
Frostsikring I tilfælde af svigtende varmesystem slukkes aggregatet for at undgå yderligere nedkøling med risiko for frostsprængning af varmefladen. +
Temperaturstyring Giver mulighed for at vælge den styrende temperaturføler for aggregatet.
•     T3 UDSUG (fraluft)
•     TExt rumtermostat

+
-

Luftmængde Mulighed for trinløs indstilling af luftmængde fra 20 til 100 %. I fire trin. +
Sommer/vinter drift Aggregatet indstiller automatik sommer og vinter drift. +
Legionella bekæmpelse Der kan vælges en ugedag eller en fast dag på måneden, hvor brugsvandstemperaturen f.eks. mellem kl. 01.00 - 06.00, hæves til 65°C. +
Brandalarm Mulighed for tilslutning af brandtermostater, røgdetektorer og andre brandmeldekontakter. Ved alarm lukkes røgspjæld og aggregatet stopper. +
Fælles alarm Udgang for fælles alarm. +
Køling Mulighed for at vælge om aggregatet skal køre et højere eller højeste ventilationstrin under køling. Via ugeplan mulighed for opsætning af natkøling. +
Ekstern varmeflade •     Temperaturføler T7 er tilluftsføler
•     Integreret frostsikring af ekstern vandvarmeflade
•     Styring af motorventil og cirkulationspumpe
-
Ekstern elvarmeflade •     Temperaturføler T7 er tilluftsføler
•     Overophedningssikring
-
Eksternt netværk Muligt at tilslutte anlægget til eksternt netværk.  
Nulstil Giver mulighed for at vende tilbage til fabriksindstillingerne.  +
Sprog Indstilling af sprog dansk, engelsk, tysk.  +

 

Om Nilan

Boligløsninger

Erhvervsløsninger

 

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Messer


Helsinki, Finland
7. - 9. Oktober 2020

Odense Congress Center
21. - 23. april 2021
Nilan A/S · Nilanvej 2 · 8722 Hedensted · Telefon 76752500 · nilan@nilan.dk
Disclaimer
Privatlivs- og cookiepolitik