Comfort 300LR

Comfort 300LR er til dig, der ønsker ventilation med højeffektiv varmegenvinding og komfort varme.

Anlæggene suger den varme, fugtige luft ud fra blandt andet køkken, badeværelse og bryggers og fjerner dermed støvpartikler, fugt og lugte fra boligen. Derudover anvendes energien fra udsugningsluften til opvarmning af indblæsningsluften. Comfort 300LR kan skifte 325 m³ luft per time.

Anlæggene kan monteres med eftervarmeflader, der tilsluttes enten el- eller centralvarmeanlægget. Dermed får du en behagelig indblæsnings-temperatur i selv i de koldeste vintermåneder. Med et Comfort-anlæg får du dermed et sundt og behageligt indeklima, samtidig med at du sparer på varmeregningen.

Anlæggene er beregnet til placering i loftsrum.

 

Comfort 300LR er et energieffektivt ventilationsaggregat med varmegenvinding for boliger og mindre erhvervsbygninger med et ventilationsbehov på op til 325 m3/h.

Det er et gennemtestet aggregat, der er produceret i mere end 15 år med løbende optimeringer, hvor der er lagt vægt på lavt energiforbrug, nem brugerbetjening og vedligeholdelse.

Derfor er der serviceadgang fra begge sider, hvilket betyder, at Comfort 300LR kan anvendes som ”højre” eller ”venstre” model.

Det giver en fleksibel og enkel installation. Comfort 300LR leveres afprøvet og klar til drift. Installation og igangsætning skal foretages af en autoriseret el-installatør.

 

Dimensioner (BxDxH) 1000 x 508 x 560 mm
Vægt 45/33 kg (*1)
Pladetype kabinet Aluzink stålplade
Varmevekslertype Modstrømsveksler i polystyren
Ventilatortype EC, volumenkonstant
Filterklasse Standard ISO Coarse >90% (G4)
Kanaltilslutninger Ø 160 mm
Kondensafløb PVC, Ø 20 ×1,5 mm
Forsyningsspænding 230 V (±10 %), 50/60 HZ
Max optagen effekt 270 W/2,2 A
Tæthedsklasse IP31
Standby effektforbrug 3 W
Omgivelsestemperatur -20/+40 °C
Lækage klassifikation A1 (*2)
Varmetab 0,82 W/m2K
Varmetabsklassifikation T2

Ecodesign/ERP data

Ventilatordata
Motordata (optimalt driftspunkt)

*1 33 kg er uden sideplader og veksler
*2 Testet i henhold til EN13141-7
*3 Testet i henhold til EN1886

CO2 føler - CTS 602 styring

Med en CO2-føler monteret kan ventilationshastigheden forprogrammeres med CTS 602 til at køre højere ventilationstrin ved et højt CO2-niveau i fraluften. CO2-niveau er programmerbart.

El-forvarmeflade til frostsikring

I perioder med frost vil der kunne dannes is i modstrømsveksleren. Aggregatet har en automatisk afrimningsfunktion, der tør veksleren op, men denne funktion koster energi.

Med en el-forvarmeflade undgås tilisning af modstrømsveksleren og der opnås dermed en kontinuerlig varmegenvinding, og dermed en reel energibesparelse.

El-forvarmefladen indstilles normalt mellem -2 og 0 ºC, og bruger kun den energi, der er nødvendig til at opvarme udeluften med. Den monteres i kanalen med den medleverede temperatur-sensor og styres autonomt.

El-eftervarmeflade inkl. regulering

Med en el-eftervarmeflade kan tilluftstemperaturen hæves til det ønskede niveau.
El-eftervarmefladen bliver leveret til montage i tilluftskanalen, og er monteret med nødvendige følere.

 

Vand-eftervarmeflade inkl. regulering

Med en vand-eftervarmeflade kan tilluftstemperaturen hæves til det ønskede niveau. Vand-eftervarmefladen er til kanalmontage og skal tilsluttes den primære varmeforsyning. Leveres sammen med en to-vejs-reguleringsventil, temperaturføler og frosttermostat.

EM-box

Med en EM-box er det muligt at varmegenvinde på udsugningsluften fra emhætten, og dermed øge temperaturvirkningsgraden i de perioder, hvor der laves mad. EM-boxen er forsynet med et stålfilter, der effektivt renser emhætteluften for fedtpartikler og beskytter dermed aggregatet.

 

Optionsprint

Med et optionsprint udvides funktionerne i CTS 602-styringen, f.eks. til styring af EM-box. 

Pollenfilter ISO ePM1 65-80% (F7)

Er du allergiker, og ønsker ekstra filtrering af udeluften, er det muligt at bestille et Pollenfilter ISO ePM1 65-80% (F7) som tilbehør, til erstatning for det pladefilter ISO Coarse >90% (G4), der er placeret i udelufttilførslen.

Installationskit

Installationskittet består af vibrationsdæmpere og en vandlås til kondensvandsafløbet. Både vibrationsdæmpere og vandlås kan bestilles separat.

Varmekabel

Til frostsikring af kondensvandsafløbet kan der bestilles et 3 m langt selvregulerende varmekabel.

 

Løftevogn

Løftevognen gør det muligt at hejse Comfort 300 op ad en standard loftstige via et hejsespil uden at foretage tunge, farlige og ulovlige løft.

 

SEC* gennemsnitligt klima - 41,5 kWh/(m2.a)
SEC koldt klima - 79,9 kWh/(m2.a)
SEC varmt klima - 16,9 kWh/(m2.a)
SEC-klasse A
Type Ventilationsaggregat til bolig
Type drev Trinløs regulering
Type varmegenvindingssystem Rekuperatur (modstrømsveksler)
Temperaturvirkningsgrad 88 %
Maksimal volumenstrøm 325 m3/h (100 Pa)
Tilført elektrisk effekt til ventilatorer
og styring ved maksimal volumenstrøm
108 W
Lydeffektniveau (LWA) 35 dB(A)
Referencevolumenstrøm 0,063 m3/s (227,5 m3/h)
Referencetrykforskel 50 Pa
SEL 0,17 W/(m3/h)
Centralt behovsstyret regulering 0,85
Maksimal intern lækage 1,7 %
Maksimal ekstern lækage 0,6 %
Filteralarmsignal Ved behov for udskiftning af filter vises en alarm på betjeningspanelet.
NB! Det er vigtigt med regelmæssig filterskift af hensyn til aggregatets præstationer og energieffektivitet.
Anvisning vedr. demontage www.nilan.dk

* Specifikt energiforbrug

 

AEC - årligt elforbrug 253 kWh/år (100 m2)
AHS** gennemsnitligt klima 4576 kWh (100 m2)
AHS koldt klima 8951 kWh (100 m2)
AHS varmt klima 2069 kWh (100 m )

** Årlig varmebesparelse, primær energi

Kapacitet

Kapacitet af standardaggregat som funktion af qv og Pt, ext.

SEL-værdier iht. EN 13141-7 er for standardaggregat med standardfiltre ISO Coarse >90% (G4) og uden eftervarmeflade.

SEL-værdier indeholder aggregatets samlede elforbrug inkl. styring.

Konverteringsfaktor: J/m3 : 3600 = W/m3/h

OBS! SEL-værdierne er målt og angivet som en samlet værdi for begge ventilatorer.

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad for anlæg med modstrømsvarmeveksler i henhold til EN308 (tør).

Temperaturvirkningsgrad EN308:
ɳ t = (ttilluft-tudeluft)/(tfraluft-tudeluft)

 

Lyddata

Lyddata er for qV = 200 m3/h og Pt, ext = 100 Pa iht. EN 9614-2 for overflade og EN 5136 for kanaler.

Lydeffektniveauet LWA falder med faldende luftmængde og faldende modtryk.

Lydtryksniveauet LpA i en given afstand vil afhænge af de akustiske forhold på installationsstedet.

Alle mål er i mm.

Tilslutninger
1: Udeluft
2: Tilluft
3: Fraluft
4: Afkastluft
5: Kondensafløb
6: El- og vand-eftervarmeflade
7: Primær side (veksler)

Betjeningen af Comfort 300LR sker med det tilhørende CTS 602 betjeningspanel, der tilbyder en lang række funktioner, f.eks. menustyret betjening, ugeprogram, tidsstyret filtervagt, justering af ventilatorhastighed, bypass om sommeren, styring af eftervarmeflade, fejlmeddelelser m.m.

CTS 602 leveres fabriksindstillet med en grundindstilling, der kan tilpasses de driftsmæssige ønsker og krav, for at opnå en optimal drift og udnyttelse af aggregatet.

Betjeningspanelet skal placeres tørt og frostfrit min. 1,5 m over gulvniveau og min. 0,5 m fra hjørner. Undgå at placere panelet på en ydervæg og i zoner med kraftigt solindfald.

Vejledning i betjening af CTS 602 fremgår af en separat brugervejledning, som leveres med aggregatet.

Tilslutninger

1: Udeluft
2: Tilluft
3: Fraluft
4: Afkastluft
5: Kondensafløb
6: El- og vand-eftervarmeflade

Automatik

T2/T7: Tilluftsføler
T9/TC: Eftervarmeflade frostsikring
T3: Fraluftsføler
T4: Afkast- og afrimningsføler
T8: Udeluftsføler
T10: Rumføler

Funktionsoversigt CTS 602 styring

Funktionsoversigt  

 +Standard

-Tilbehør

3 niveauer Styringen er opdelt i 3 niveauer: Bruger/Service/Fabrik med forskellige muligheder på de enkelte niveauer.  +
Ugeplan Aggregatet er udstyret med 3 ugeprogrammer (fra fabrikken indstillet til off).
• Program 1: til den udearbejdende familie
• Program 2: til den hjemmegående familie
• Program 3: til erhverv
Herudover er der mulighed for at programmere sit eget ugeprogram.
 +
Brugervalg 1 Giver mulighed for at overstyre driftstilstanden i hovedmenuen via eksternt potentialfri kontakt eller PIR-sensor.  +
Brugervalg 2 Med installeret optionsprint:
• Overstyrer Brugervalg 1 (f.eks. tilslutning af EM-box)
• Op til 500 W direkte, styring af overdragelses relæ
• Med udgangsrelæ
• Tænde/slukke for centralt varmesystem
-
Alarmer Alarmlog med seneste 16 alarmer.  +
Datalog Mulighed for datalogning med kapacitet på 46.000 logninger
• Kan indstilles mellem 1 og 120 minutter
• Hvis "OFF" vælges logges kun events og alarmer
+
Filtervagt Tidsstyret filteralarm (fabriksindstillet til 90 dage). Indstillelig til 30/90/180/360 dage.  +

Bypass    

Luften ledes forbi varmeveksleren, hvis der ikke er behov for varmegenvinding  +
Luftkvalitet Giver mulighed for at vælge fugtføler og/eller CO2-føler til og fra.  +/-
Fugtstyring Giver mulighed for højere eller lavere ventilationstrin ved høj/lav luftfugtighed.  +
CO2 styring Giver mulighed for højere eller lavere ventilationstrin ved højt CO2-niveau.  -
Sommer/vinter drift Mulighed for indstilling af sommer og vinter drift +
Vinter lav Giver mulighed for at vælge lavt ventilationstrin ved lav udetemperatur.  +
Afrimning Temperaturbaseret automatisk funktion for afrimning af veksler.  +
Frostsikring I tilfælde af svigtende varmesystem slukkes aggregatet for at undgå yderligere nedkøling med risiko for frostsprængning af varmefladen.  +
Temperaturstyring Giver mulighed for at vælge den styrende temperaturføler for aggregatet.
• T15 RUM (panelføler)
• T10 EXT (monteres i repræsentativt udsugningsarmatur)
• T3 UDSUG (fraluft)
 +
Luftmængde Trinløs indstilling af fire ventilationstrin. Tilluft og fraluft kan indstilles individuelt.
• Trin 1 < 25%
• Trin 2 < 45%
• Trin 3 < 70%
• Trin 4 < 100%
 +
Ekstern brandautomatik Mulighed for tilslutning til ekstern brandautomatik.  +
Integreret brandautomatik Mulighed for integreret brandautomatik. Styring af aggregat, brand- og røgspjæld samt brandtermostat.
Til brug for decentral boligventilation i lejligheder.
-
Fælles alarm Udgang for fælles alarm.  +
Konstanttrykregulering Mulig på både fralufts- og tilluftssiden.  -
Køling Via bypass (kan kun køle med udetemperatur) eller kølegenvinding (kan kun køle med indetemperatur)

Mulighed for at vælge om aggregatet skal køre et højere eller højeste ventilationstrin under køling.

Via ugeplan mulighed for opsætning af natkøling.

 +
Indblæsningsstyring Mulighed for at indstille regulatoren for styringen af indblæsningstemperaturen/tilluft (kun tilgængelig, hvis styringen er sat op til eftervarmeflade).  +
Ekstern varmeflade • Temperaturføler T7 er tilluftsføler
• Integreret frostsikring af ekstern vandvarmeflade
• Styring af motorventil og cirkulationspumpe
 +
Ekstern elvarmeflade • Temperaturføler T7 er tilluftsføler
• Overophedningssikring
 -
Forsinket opstart Mulighed for forsinket opstart af ventilatorer, når der er lukkespjæld monteret.  +
Nulstil Giver mulighed for at vende tilbage til fabriksindstillingerne.  +
Manuel test Giver mulighed for manuel test af aggregatets funktioner.  +
Sprog Indstilling af sprog (dansk/finsk/norsk/svensk/tysk/engelsk/fransk).  +

 

Om Nilan

Boligløsninger

Erhvervsløsninger

 

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Messer


Hamborg, Tyskland
22. - 24. november 2018

Frankfurt am Main, Tyskland
11. - 15. marts 2019

Odense Congress Center, Danmark
8. - 10. maj 2019
Nilan A/S · Nilanvej 2 · 8722 Hedensted · Telefon 76752500 · nilan@nilan.dk
Disclaimer
Privatlivs- og cookiepolitik